Gäller ett äktenskapsförord upprättat 1993 som inte bevittnats? Det är dock reg. vid tingsrätten.
Gör namnbyte att ett gammalt äktenskapsförord inte gäller?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Jag har förstått din fråga såsom att den berör ett äktenskapsförords giltighet.

Äktenskapsförordet regleras i 7 kap 3 § Äktenskapsbalken. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt krävs dels att det är skriftligt samt dels att det är underskrivet, och slutligen registrerat hos skatteverket (1993 var dock domstolen rätt myndighet). Det finns inte något krav på bevittning.

Angående namnbytet påverkar detta inte det rättsliga förhållandet. Istället blir det en bevisfråga att visa att man innehaft det gamla namnet (vilket inte borde utgöra några problem).

Min bedömning är därför att äktenskapsförordet är giltigt.