Hej!

Min farmor avled för ett par veckor sedan. Efter lämnade hon sig fem barn samt en bostadsrätt som nu är såld. Inget testamente är upprättat så min pappa och hans syskon är de som kommer att dela på pengarna från den sålda bostadsrätten, ca 150 000/pp. Min pappa vill att jag ska ha de pengarna har han nu sagt, men jag har en fråga då min pappa har skulder och nu skuldsanering. Han får även försörjningsstöd. Gör han eller jag något fel i att ge/ta emot denna gåva rent juridiskt med tanke på hans skulder? Kan de kräva mig på hans arv i framtiden? Min pappa är missbrukare och vet själv med sig att han inte kommer kunna hantera dem och vill hellre därför att jag får dem. Kan man alltså göra så rent juridiskt? Vill själv inte hemma i något trubbel för detta i framtiden och har själ ingen koll på det juridiska mer än det man googlar fram (där jag hittar flera som gjort just så, skänkt ett arv vidare då man själv har skulder).

 

Hej och tack för din fråga!

Efter vår undersökning av din fråga har vi funnit att gåvan inte är giltig i juridisk mening och att en gåva i ditt/ert fall skulle kunna föranleda straffansvar och att din pappas skuldsanering hävs.

I brottsbalken finns en paragraf som tydligt reglerar just det scenario du frågar om (11 kap 1 § Brottsbalken). Paragrafen säger i förenklade termer att den som är skuldsatt och på ett eller annat sätt gör sig av med egendom eller pengar av betydande värde gör sig skyldig till ”oredlighet mot borgenärer”. För det brottet kan man dömas till fängelse i upp till två år. Dessa regler finns för att skydda de som har lånat ut pengar till din pappa. Det är helt enkelt inte tillåtet att ge bort pengar som man får in under tiden man är skuldsatt, eftersom de pengarna i rättslig mening tillhör de som lånat ut pengarna till din pappa, exempelvis banken. Detta gäller även om man är under skuldsanering.

Om man har begått brottet oredlighet mot borgenärer kan även beslutet om skuldsanering omprövas (24 § Skuldsaneringslagen ). Resultatet av en omprövning kan då bli att beslutet om skuldsanering upphävs för din pappa. Det innebär att han inte längre skulle vara befriad från sin skyldighet att betala tillbaka skulderna, vilket skulle kunna bli betydligt dyrare än 150 000 kr beroende på hur stora skulder han har.

Vad gäller frågan om du skulle kunna bli inblandad i en process på grund av gåvan: Gåvan ses som ett avtal mellan dig och din pappa. I avtalslagen finns regler för avtals ogiltighet i vissa situationer. Om ett avtal tillkommit under omständigheter som skulle strida mot ”tro och heder” kan avtalet ogiltigförklaras( 33 § Avtalslagen). Eftersom både du och din pappa är medvetna om att pengarna egentligen bör gå till att betala tillbaka din pappas skulder kan gåvan riskera att ogiltigförklaras på grund av detta. Det kräver såklart att någon väcker talan och gör en process av detta, och vi kan inte bedöma risken av att det inträffar.

Vi förstår att situationen är beklaglig i ditt fall och att din pappa önskar att han kunde ge arvet vidare till dig. Men sammantaget är en sådan gåva inte tillåtet rent juridisk i din pappas situation, och skulle kunna leda till svåra konsekvenser för honom. Om ni före din farmors bortgång hade reglerat detta genom testamente hade situationen sett annorlunda ut, men det är såklart försent att göra någonting åt i nuläget då arvet innefattas i sådan egendom som kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta. (4 kap 2 § Utsökningsbalken).