Hej!
Jag är enda barnet till mina föräldrar, som dock har två barn vardera sedan tidigare äktenskap på var sitt håll. Mina föräldrar bor i ett hus som de vill att endast jag ska ärva, men frågar sig hur de kan komma runt att mina halvsyskon ska ha rätt till sin del av husets värde.

Om jag förstått det rätt skulle ett alternativ vara att de skriver över huset som en gåva till mig och om de preciserar att det inte är ett slags förskottsarv, så kan mina halvsyskon inte komma, vara sig nu eller efter mina föräldrars bortgång, och kräva ut sin del av husets värde. Är det så?

Jag äger redan i dag ett hus tillsammans med min fru. Hur skulle det påverka mig ekonomiskt/skattemässigt m.m. att få mina föräldrars hus som gåva? Huset är värt ca 1,5 miljoner och mina föräldrar har lån på ca 1 miljon.
Mina föräldrar vill bo kvar i huset. Övertar jag deras lån och får betala av det och därefter inkassera “hyra” från mina föräldrar för det jag betalar i ränta/amortering?
Eller går det att få det att fungera i stort som i dag, bara att det är mitt namn som står på ägarbeviset? (Då tänker jag på mina föräldrar bolån, amortering/räntebetalning och ränteavdrag vid deklaration etc.).

 

Hej och tack för din fråga!

Du har rätt i att dina föräldrar kan överlåta fastigheten som en gåva till dig, och att de kan välja att skriva antingen i gåvobrevet eller i ett testamente att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Huvudregeln är då att värdet av fastigheten inte ska räknas till kvarlåtenskapen när dina föräldrars arv ska fördelas. Det finns dock ett problem med detta upplägg för er del, och det är att för att gåvan inte ska ses som förskott på arv så måste du få besittning till huset. Det kan bli svårt att få till en riktig besittningsövergång så länge dina föräldrar bor kvar i huset eftersom det då, rent faktiskt, är de som har besittning. Vad som kan hända om ni väljer att göra på det sättet är att de andra arvtagarna (dina halvsyskon) kan gå till domstol och kräva att fastigheten ska räknas med i kvarlåtenskapen. Domstolen kan då göra bedömningen att det faktiskt inte varit fråga om gåva i ert fall, utan snarare ett kringgående av arvsreglerna, och i så fall ska husets värde räknas med i arvsfördelningen. Beroende på hur mycket annat av värde som dina föräldrar lämnar efter sig kan då antingen huset räknas av på din arvslott (vilket innebär att du får lite/ingenting) eller i värsta fall, om det finns lite av värde utöver huset, att du får kompensera dina halvsyskon så att de får ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av det arv du har rätt till om inget testamente finns och alla syskon delar lika, det vill säga hälften av 1/5 i ert fall (eftersom ni sammanlagt är 5 barn).

Sammantaget anser vi att det är riskabelt att agera på ett sådant sätt eftersom det inte är säkert att en domstol skulle acceptera överlåtelsen som en gåva. Om ni ändå vill chansa på att gå tillväga på det sättet, rekommenderar vi att ni så snart som möjligt gör överlåtelsen. Detta för att om det skulle ses som ett förskott på arv så ska fastighetens värde upptas till värdet vid gåvotillfället, och fastigheten kommer antagligen att öka i värde med tiden.

Vad gäller dina andra frågor om ekonomiska och skatterättsliga konsekvenser så är det områden vi på Juristresursen har valt att inte ge rådgivning i. Vi rekommenderar istället att du vänder dig till din bank vad gäller lån/amorteringar och till skatteverket gällande skattefrågorna.