Hej,

Jag har två olika frågor som gäller min separation från min sambo.
Vi har bott tillsammans i Sverige i 4 år och han gjorde slut via SMS i juli medan jag befann mig hos mina föräldrar för semester i mitt hemland (ej Sverige).
Jag bestämde att stanna hemma hos mina föräldrar eftersom jag hamnade i depression. Eftersom han inte ville åka till mitt hemland med min bil för att lämna mig min bil och mina ägodelar, hade vi kommit överens på att han skulle skicka mina saker till mig via Schenker, sälja min bil för min räkning och kompensera mig för möblerna vi hade köpt tillsammans med pengar (eftersom vi kan inte dela möblerna på grund av distansen).

1) När det gäller bilen, jag har skickat till honom en fullmakt som säger att han skulle sälja bilen för min räkning för en minimisumma av 25000 SEK. Han sålde bilen för 20000 SEK den 13e oktober utan att informera mig först. Jag tittade på Avtalslagen och om jag förstod rätt är han ersättningsskyldig för dem 5000 SEK som saknas, men han vill inte betala. Vad kan jag göra för att få mina 5000 SEK?

2) Nu vill han inte längre kompensera mig för möblerna vi köpte tillsammans. Han säger att han inte är skyldig mig någonting eftersom det är han som har betalt för att skicka mina saker till Frankrike. Men jag kommer att behöva köpa nya möbler medan han behåller alla möblerna vi köpte tillsammans. Är han inte skyldig mig någon form av ersättning för detta?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Du har ställt två frågor angående din separation från din sambo – dels vad du kan göra för att få tillbaka 5 000 kr vad gäller bilförsäljning till ett lägre pris än du beordrat, dels om din sambo kan behålla era möbler.

 

För att kunna kräva tillbaka 5000 kronor måste du ha en rättslig grund. Det är dock mycket svårt för oss att bedöma om vår föreslagna rättsliga grund skulle vinna framgång i domstol.

 

Du är den så kallade huvudmannen i avtalet eftersom du utfärdade en fullmakt till din sambo. Eftersom du är huvudman kan du inte kräva skadestånd enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Enligt 25 § i AvtL kan bara tredje man, d.v.s. personen som köpte bilen, kräva skadestånd. Huvudmannen kan inte det. Däremot kan du använda 18 kap 4 § Handelsbalken (HB) (1736:0123 2) som rättslig grund. För att du ska kunna kräva skadestånd enligt HB krävs det dock att du kan visa att en skada har uppkommit. Skada anses ha uppkommit om du kan bevisa att bilens värde var högre än den såldes för. Även om du skulle kunna styrka att bilen var värd mer, ställer vi oss tveksamma till om det är värt att driva en process över de 5 000 kronor du önskar att få tillbaka. Eftersom din sambo bor i Sverige är det nämligen mycket möjligt att processen enligt Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 10.kap 1 § skulle hållas i Sverige. Rättegångar är också mycket dyra. Betalningarna till din advokat kan uppgå till mycket mer än 5000. Om du förlorar är det också sannolikt att du får betala din före detta sambos rättegångskostnader, t.ex. lönen till hans advokat. Det framgår av 18 kap 1 § RB.

 

För att undvika en domstolsprocess kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Det kostar 380 kr. Kronofogden kommer att skicka ett brev till din sambo där ditt krav om pengar framställs. Om din sambo inte går med på ditt krav kan ärendet hamna hos svensk domstol. Ansökan om betalningsföreläggande hittar du här.

 

 

Gällande möblerna som din sambo vill behålla får vi titta på Sambolagen (2003:376) (SamboL). I 3 § framgår att den egendom ni köpt gemensamt, ert så kallade “gemensamma bohag” utgör samboegendom. I 7 § tas möbler upp som något som ingår i samboegendomen. I 17 § 2 st. SamboL framgår att om en sambo behåller samboegendom (dvs. er gemensamma egendom) utan att ge den andra något i gengäld, ska han eller hon ersätta motparten för detta. Detta får resultatet att din sambo bör vara ersättningsskyldig för den egendom han behållit.

 

Din sambo kan dock möjligtvis ha rätt att ”kvitta” det du är skyldig honom för kostnaden att skicka dina saker till Frankrike. Din sambos ”kvittningsrätt” innebär att om du är skyldig honom 5000 kronor och han är skyldig dig 10 000 kronor, så behöver han i slutändan bara betala 5000 till dig. Om du är skyldig honom 10 000 och han är skyldig dig 10 000, så behöver han inte betala något alls. Om du är skyldig honom 12 000 och han är skyldig dig 10 000, så kommer du behöva ge honom 2000. Din sambo kan kräva kvittning i samband med att du kräver att han ska betala för möblerna. Han har till exempel möjlighet att göra det om ert fall hamnar i domstol enligt 14 kap 3 § RB. Vi är dessvärre mycket osäkra gällande ifall det föreligger undantag gällande kvittningen när du har rätt till familjerättslig ersättning.