Hej,
Jag har en fullmakt där det står att jag får företräda en närstående i vilket ärende det än vara må vara. Fullmakten är undertecknad av två vittnen. Min fråga är det finns en fullmakt i dag som täcker alla situationer?

 
Hej och tack för din fråga!

Det finns olika typer av fullmakter, varav de vanligaste är enkla fullmakter och generella fullmakter. En generalfullmakt är en fullmakt som är obegränsad både vad gäller sak, vilka typer av handlingar som kan ingås med fullmakten, och tid. En generalfullmakt ger således fullmaktshavaren befogenhet att vidta alla åtgärder som fullmaktsgivaren i vanliga fall kan göra, detta så länge som fullmakten inte återkallas, förstörs eller av annan anledning blir ogiltig.

I avtalslagen finns ingen exakt beskrivning av vad som krävs för att en fullmakt ska vara giltig. Men i praktiken ska den vara daterad och undertecknad av den som lämnar fullmakten. Dessutom är det brukligt att två personer bevittnar när namnteckningen skrivs och intygar detta med sina namnteckningar, ofta med bostadsadress eller personnummer därefter.