Hej! Jag är ägare till en bostadsrätt. För en tid sen upptäckte jag en fuktskada och det har konstaterats att skadan ej uppkommit i min lägenhet samt att skadan ej har uppkommit via stuprörsfästen som först förmodades. Därför rekommenderades jag att riva upp golv samt bit av vägg för att komma vidare i utredningen av skadans omfattning samt uppkomst. 

Styrelsen hänvisar till att min bostadsrättförsäkring ska täcka detta vilket de naturligtvis inte gör eftersom det är konstaterat att skadan ej uppkommit i lägenheten utan har med själva fastigheten att göra. Till saken hör att vi haft fuktskador tidigare och då har det aldrig varit någon fråga om ansvar utan den här typen av skador har täckts av fastighetens försäkring. Tacksam för råd då styrelsen kräver att jag personligen står för kostnaden av arbete med att riva upp vägg och golv samt underliggande lager i byggnaden.
 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga som att den gäller en fuktskada i din bostadsrätt, men vars ursprung fortfarande är okänt.

Inledningsvis kan sägas att ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen finns reglerad i 7 kap bostadsrättslagen (BRL). Kortfattat brukar man säga att bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre och de gemensamma områdena medan bostadsrättshavaren ansvarar för det inre. Enligt 7 kap 4 § BRL gäller att bostadsrättsföreningens underhållsansvar gäller i den mån det inte åvilar bostadsrättshavaren enligt 7 kap 12 § BRL. Enligt 7 kap 12 § BRL ansvarar bostadsrättshavaren på egen bekostnad för att hålla lägenheten i gott skick. För reparationer av vattenledningar eller för reparationer av vattenledningsskador ansvarar du som bostadsrättshavare endast om dessa uppkommit genom din försumlighet. Det kan t.ex. vara genom att borra för långt in i en vägg och skapa en läcka i en vattenledning.

Om det är en vattenledningsskada och du inte varit vårdslös och försumlig så ligger reparationsansvaret på bostadsrättsföreningen. Det innebär att den ska stå för kostnaderna förenade med att åtgärda felet. Det vill säga att bryta upp golvet, väggar och reparera skadan på ledningen. Du däremot kommer få stå för kostnaderna att lägga nytt golv och laga väggarna – det inre underhållet. Detta är föreningen endast skyldig att stå för om den varit försumlig, så att skadan i din lägenhet uppstått på grund av deras försumlighet. Föreningens skyldighet är alltså att åtgärda felet och eventuella skador i övriga gemensamma eller yttre delar av fastigheten medan varje bostadsrättshavare får stå för kostnaderna för den skada som uppstått hos dem.

Om det inte rör sig om en vattenledningsskada utan någon annan form av brist så bör bostadsrättsföreningen stå för reparation också av den, eftersom allt tyder på att orsaken till fuktskadan finns någonstans i det övriga huset, det vill säga det yttre underhållet. Men också då kommer du att få stå för kostnaderna av att lägga nytt golv, fixa väggar och annat som kan tänkas behöva göras i lägenheten efter att bostadsrättsföreningen avhjälpt felet.

Skulle det visa sig att fuktskadan beror på att någon annan granne varit försumlig så får bostadsrättsföreningen rikta sina anspråk mot den personen senare.