Om man skall kunna få fotboja istället för fängelse dom sista månaderna som man har kvar utav sitt straff, måste man ha ett arbete då, för i mitt fall är jag sjukpensionär, kan man få fotboja då?
Räcker det annars om man går på NA och har psykologkontakter varje vecka?

 

Hej och tack för din fråga! 

Vi förstår din fråga som så att du undrar om du kan avtjäna den resterande tiden av ditt fängelsestraff genom fotboja i hemmet. Du undrar också vilken inverkan omständigheterna att du är sjukpensionär, går på möten med Anonyma Narkomaner och gör regelbundna psykologbesök har på bedömningen.

Fotboja vid slutet av ett straff kallas för utökad frigång och är en del av Kriminalvårdens intensivövervakning. Kriminalvården kan besluta och tillåta fotboja i hemmet om de anser att kraven är tillräckligt uppfyllda. För det första krävs det att halva strafftiden, men minst 3 månader, avtjänats och att det inte föreligger någon särskild risk med frigången. Risken skulle kunna ligga i att den som ansöker om fotboja kan begå brott eller på något annat sätt allvarligt missköta sig.

Ytterligare krav är att den som vill ha utökad frigång måste ha tillgång till en ordnad bostad och att myndiga personer, d.v.s. personer över 18 års ålder, i bostaden ger sitt samtycke. Dessutom måste man ha ett arbete, delta i utbildning eller ha någon annan sysselsättning, 8§ Lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Behandling eller annan särskild anordnad verksamhet skulle kunna vara sådan annan sysselsättning som lagen syftar på. I ditt fall kan därför möten med NA i kombination med att du träffar psykolog ses som annan sysselsättning men det kan ändå vara svårt då din sysselsättning inte direkt omfattas av lagen.

Vi vill uppmärksamma dig på att det är en ytterst individuell prövning Kriminalvården gör av den som ansöker om frigång. Man ser till uppförande under fängelsetiden, kraven som ovan räknats upp och det görs en helhetsbedömning. Om du vill ansöka om fotboja för att ersätta den resterande tiden av ditt fängelsestraff så gör du det hos Kriminalvården enligt, 9§ Lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll.