Hej, har en bil som är värd ca 200 000 kr och eftersom jag har anmärkningar så jag står för bilen men bilen har en spärr i registreringsbeviset eftersom jag har lån genom dom på bilen. Min fråga är att om någon lånar min bil o inte har körkort som jag inte vet och polisen tar honom för olovlig körning kan då polisen ta bilen o skrota den fast den har leasingspärr för bilfirman är ägare tills lånet är betalt?

Hej och tack för din fråga!

Som vi uppfattar din fråga undrar du om polisen kan skrota din beslagtagna bil då någon du lånat ut bilen till, ovetande om att den inte haft rätt att köra, dömts för olovlig körning. Tillämplig lag i detta fall är främst trafikbrottslagen.  

Fordon som använts vid brott kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, beslagtas och senare förverkas, 7 § trafikbrottslagen. Förverkning innebär att ägaren förlorar sin rätt till fordonet och att fordonet då säljs på aktion till förmån för staten. Förutsättningarna för att ett förverkande skall ske, när fordonet inte tillhör den som misstänks för olovlig körning, är att den rätte ägaren vid utlåning haft kännedom om att föraren inte haft rätt att nyttja fordonet. I din fråga visste ägaren inte om den olovliga körningen och förutsättningarna för förverkning är då inte uppfyllda. Dock skall här tilläggas att även om ägaren har vetskap om att den misstänkte inte hade rätt att köra bil så krävs som regel enligt praxis åtta fall av olovlig körning för att en bil skall kunna förverkas. Det nämnda beror på att kraven för ett möjligt förverkande är fortsatt brottslighet och att det inte får vara uppenbart oskäligt, 7 § trafikbrottslagen. Bilens värde skulle dessutom kunna leda till att ett förverkande anses vara uppenbart oskäligt. Alla omständigheter, såsom personens ekonomiska förhållanden och bilens värde, räknas in i oskälighetsbedömningen. Enbart omständigheten att fordonet har ett högt värde medför dock inte att ett förverkande bedöms som oskäligt.   

Som rättmätig ägare, vilket är upp till dig att bevisa, till fordonet får du anmäla ditt missnöje och ett förverkandebeslut skall då inte gälla tills frågan lösts. Åklagaren väljer sedan om beslaget skall upphöra eller om en tvist uppstår, lagen om förfarandet vid förverkande av egendom m.m. 

Sammanfattningsvis har polisen, utifrån de förutsättningar du angett i frågan, ingen behörighet att skrota bilen. Ägaren, i detta fallet du, har bättre rätt till bilen och kan således kräva att få tillbaka den.