Hej. Svärmor är gravt dement och hennes syster är god man. För många år sedan när det fortfarande fanns gåvo- och arvsskatt gjordes en försäljning av ett hus till de 2 barnen. I försäljningen skrevs ett villkor in att fastigheten inte fick säljas eller belånas för att svärmor och svärfar skulle vara säkra på att få bo kvar så länge de ville. Det har fungerat bra till nu när fastigheten är i stort behov av renovering och ett av syskonen vill bli utköpt. Nu behöver vi alltså häva det här villkoret. Hur går vi tillväga? Syskonen äger fastigheten, god man godkände försäljning och belåning men nu har överförmyndarnämnden yttrat sig om att god man inte får ta det här beslutet. Vem gör det? Vad är nästa steg? Jag kan tillägga att fastigheten var en gåva med vederlag till barnen och överförmyndarnämnden säger att gode mannen inte får upphäva det villkoret om försäljning och belåning. 

Hej och tack för din fråga!

Som det har framgått av beskrivningen är din svärmors syster god man till din svärmor, vilket innebär att den gode mannen hjälper din svärmor med att bl.a. förvalta egendomen genom att t.ex. betala dennes räkningar, 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB). En god man ska handla inom förordnandet, annars är rättshandlingen inte bindande för din svärmor, 11 kap. 5 § FB.

Trots att din svärmor har en god man förordnad har hon fortfarande kvar rättshandlingsförmåga och innebär att samtycke måste finnas för alla större rättshandlingar. Att ändra ett villkor av denna typ får anses vara en sådan större rättshandling. Det innebär att ni måste få er svärmors godkännande, vilket blir svårt med tanke på hennes tillstånd. 

Det är överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män, 12 kap. 9 § FBÄr det så att ni vill överklaga överförmyndarens beslut att inte låta den gode mannen ändra i villkoret kan detta göras enligt 22 § förvaltningslagen (FL). Överklagandet ska göras hos tingsrätten inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, 23 § st. 2 FL.