Hej ! 

Kan det vara förtal av min sons lärare om jag som förälder förmedlar via e-post till skolans rektor att min sons beskrivit att “flera elever tjatat till sig fler poäng” vid ett prov?

Är det samma som att utpeka läraren för olovlig favorisering?

Varken jag eller min son kan styrka att “de har tjatat till sig fler poäng”.

 

Hej, och tack för din fråga!

 

Som vi förstår din fråga undrar du huruvida ditt mail till rektorn utgör förtal av läraren i fråga.

 

Enligt 5 kap 1 § brottsbalken gäller att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Frågan blir i ditt fall om mailet du skickat till rektorn innehåller en uppgift som är ägnad att utsätta läraren för annans missaktning. Såsom vi förstår ditt mail så har du inte spridit uppgifter om att läraren favoriserar. Du har enbart förmedlat beskrivningen, som du fått av din son, att flera elever har tjatat till sig flera poäng och att rektorn bör undersöka detta vidare. Att detta skulle anses som att du utsatt läraren för annans missaktning är därför inte sannolikt. 

 

Även om ditt påstående skulle utgöra förtal så finns det ett undantag i 5 kap 1 § 2 st brottsbalken. Bestämmelsen anger att det inte är förtal om det var försvarligt att lämna uppgiften och den som lämnade uppgiften hade skälig grund att anta att uppgiften var sann. En bedömning av vad undantaget i bestämmelsen omfattar är svår för oss att göra. Mycket talar dock för att det är försvarligt att försöka påkalla eventuella missförhållanden inom skolverksamhet. Om det skulle framkomma att läraren inte har favoriserat några elever genom att ändra poängsättningen så krävs det alltså att du haft en skälig grund till att du tro att läraren gjorde det. I ditt fall är det din son, som vi antar går i samma klass, som har beskrivit händelsen. Detta borde enligt vår uppfattning utgöra skälig grund, vilket innebär att ditt mail sannolikhet inte kan anses utgöra förtal.