Vad krävs de att en gåva av en sommarstuga från förälder till barn inte ska anses som förtida arv? Vi är tre barn. Mina föräldrar har skrivit ett gåvobrev på en sommarstuga till två utav barnen. De vill inte att detta ska räknas som ett framtida arv och har därför skrivit ett handskrivet brev om deras önskan. De har båda skrivit under. Räcker detta? Måste deras namnteckningar vara bevittnade?

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har förstått att dina föräldrar vill ge en sommarstuga till er barn. Dina föräldrar vill inte att gåvan ska avräknas som ett förskott på ett framtida arv, och du undrar vad som krävs för att gåvan inte ska ses som ett förskott på ett framtida arv. 

Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken är huvudregeln att en gåva ska avräknas som ett förskott på ett framtida arv, men man kan avvika från huvudregeln genom att skriva en viljeförklaring som uttrycker att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Viljeförklaringen behöver inte ha en viss form, men avräkningsskyldigheten behöver föreligga redan då gåvan ges. Detta innebär att dina föräldrar måste ha uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv, redan då de gav sommarstugan till er. 

Utifrån ditt mail verkar det som att dina föräldrar upprättade ett gåvobrev med en viljeförklaring om att gåvan inte skulle ses som förskott på framtida arv, i samband med att de gav sommarstugan till sina barn. Därmed ska gåvan inte ses som ett förskott på ett framtida arv. Gåvobrevet behöver alltså inte bevittnas, och ni behöver inte heller vidta några andra åtgärder. 

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att ni bör spara gåvobrevet, i fall någon i framtiden skulle ifrågasätta om gåvan ska ses som ett förskott på arv.