Hej!

Min pappa ärvde ett halvt hus av sin pappa. Den andra hälften äger fyra av hans kusiner.
De har delat av huset själva och även tomten men alla står som ägare.
Nu tvingar kommunen dem att dra in kommunalt vatten, vilket kommer kosta 125 000 kr. Min pappa som nyss renoverat sin halva och tagit ett lån får inga nya lån.
Vad är hans rättigheter angående att sälja huset. Måste han sälja till kusinerna?
Om kusinerna har inte råd, kan han då sälja till någon annan?
Finns det någon utväg för pappa att behålla huset?

Hoppas ni kan hjälpa oss.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har delat upp dina samtliga frågor under två rubriker, ”Rättigheter att sälja huset” och ”Andra utvägar”.

 

Rättigheter att sälja huset för din far

I ert fall så är det lag om samäganderätt som är tillämplig och precis som det låter så tillämpas lagen då det finns två eller flera ägare till en fastighet. Samäganderättslagen ställer inga formkrav på samägandeavtal, det betyder att dessa avtal kan se olika ut. Samäganderättslagen är vidare dispositiv, vilket innebär att man fritt kan avtala bort den, eller delar av den. Ett avtal som skrivits utanför samäganderättsreglerna gäller därför före lagen.

Enligt 6 § Samäganderättslagen finns en möjlighet till tvångsförsäljning av huset om samägarna inte kan komma överens om en lösning. En tvångsförsäljning sker på så sätt att ni ansöker om försäljning på offentlig auktion vid domstol, detta kan ni finna mer information om här.

Kan de andra samägarna visa att det finns ”synnerliga skäl” till att denna lösning inte ska användas så kan det föreligga hinder mot en tvångsförsäljning. Angående vad som menas med ”synnerliga skäl” finns det inte så mycket att gå på i praxis (vedertagna exempel som förklarar rättsläget på området) men sådant som har beaktas är till exempel dåligt konjunkturläge eller andra ekonomiska aspekter. Detta är dock väldigt sällsynt. Vid val av denna lösning vill vi påminna om att det främst kan skapa motsättningar inom familjen samt att försäljning via offentlig auktion ofta inte ger en bra försäljning.

Du frågade vidare oss ifall din pappa behöver sälja till de andra samägarna. Lagen uppställer inga krav på att ena delägaren måste sälja sin andel till de befintliga samägarna, till kusinerna i detta fall. Det är ett val din pappa själv får bestämma över (om det inte finns några särskilda bestämmelser i ett eget avtal mellan din pappa och kusinerna eller i ett eventuellt testamente). Finns det inte ekonomiska resurser från de andra samägarna att köpa ut din pappa så föreslår vi alternativet att han säljer till en utomstående köpare.

 

Andra utvägar 

Så som vi förstår er situation så vill samtliga parter egentligen ha kvar fastigheten. Den möjligheten vi tänkt på är om alternativet finns att de andra samägarna (kusinerna) står för installationen av vattnet.

Det sista alternativet är en ”vanlig försäljning” av fastigheten. Detta tillvägagångssätt skulle vi säga är att föredra framför en tvångsförsäljning, för att ni så gott som det går ska undvika en ekonomisk förlust vid försäljning av fastigheten.