Min fd sambo och jag äger en brf-lägenhet som vi styckade av till två lägenheter och äger varsin. Nu ska jag sälja min lägenhet och inser att ingenstans har vi papper på vem som äger vad. I brf:ens medlems/lägenhetsförteckning finns korrekt angivet vem som disponerar respektive lägenhet. Räcker det som ägandebevis? Eller måste vi göra en bodelning? Vi var inte gifta men har gemensamma barn.
 

Hej och tack för din fråga!

Vi uppfattar det som att du och din fd sambo tillsammans äger en lägenhet och vad som gäller när du vill sälja din del, samt att någon bodelning aldrig har skett och om en sådan krävs.

När sambos separerar är en bodelning inte nödvändig, men kan göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde och om någon av er begär det (8§ sambolagen). Om ingen av er vill göra en bodelning behöver det alltså inte göras. Bodelning kan heller inte göras om det gått längre tid än ett år sedan ni separerade. Vid en eventuell bodelning delar ni lika på all samboegendom, det vill säga er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, enligt  och 14§ sambolagen.

Den angivna nyttjanderätten i medlemsförteckningen är inte samma sak som äganderätt och kan därför inte klassas som bevis för äganderätt. Äganderätten styrs av det kontrakt som upprättades vid köpet av lägenheten.

Eftersom ni köpte lägenheten tillsammans äger ni den med samäganderätt och är gemensamma ägare av den, enligt 1§ lagen om samäganderätt (SamL). Du kan inte utan din före detta sambos samtycke sälja någon del av lägenheten, enligt 2§ SamL. Första steget är alltså att försöka samtala med din före detta sambo och på så sätt få dennes samtycke så att du kan sälja ”din” avskilda del (din del grundas då på hur stor del du betalade för lägenheten). Om hen ändå inte skulle gå med på att sälja den delen kan du begära att lägenheten tvångsförsäljs och läggs ut på så kallad offentlig auktion enligt 6§ SamL. En sådan ansökan om tvångsförsäljning lämnas in till tingsrätten på den ort där lägenheten är belägen, enligt 18§ SamL. Vid offentlig auktion utses en god man som sköter auktionen och som fördelar köpeskillingen, enligt 8§ SamL. Enligt 9§ SamL kan någon av er yrka på ett lägsta försäljningspris för lägenheten.