Hej!
Min dotter har anmält sig till en kurs för 65 000:- med en anmälningsavgift på 20 000:- Hon hade inte betalt anmälningsavgiften vid första kurstillfället, hon upptäckte att detta var helt fel kurs för henne och vill avbryta den, dock är hon villig att betala för det kurstillfälle som hon var på. Hon har förbundit sig att gå kursen skriftligen.
Nu har följande hänt.

1. En faktura har skickats på 20 000:- anmälningsavgiften
2. Vi har bestridit fakturan då vi inte tycker att kursen motsvarar förväntningarna
3. Vi har fått inkassokrav 20 000:- då fakturan har förfallit. 
4. Vi har bestridit inkassokravet då vi inte tycker att kursen motsvarar förväntningarna
5. Ärendet har lämnats till tingsrätten
6. Ärendet avslås av tingsrätten då “avgiften” inte betalats
7. Två dagar innan överklagandetiden har gått ut får vi en ny faktura på 65 000:- (som ersätter den ursprungliga fakturan på 20 000:-), som har statusen förfallen.

Detta föranleder följande frågor:
Kan man bara ändra belopp på fakturan, men fortsätta processen som om inget har hänt? Om vi behöver juridisk hjälp, vad vänder vi oss då?
Vi ser fram mot er svar.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har förstått din frågeställning som så att du undrar om företaget som skickat fakturan kan starta en ny process med ändrad summa efter att överklagandetiden gått ut. Vidare var du ska vända dig vid behov av juridisk hjälp.

Om domstolens beslut att avvisa målet inte överklagas inom överklagandetiden så får beslutet laga kraft. Det innebär att målet är skilt från domstolen, det pågår helt enkelt inte längre en process inför domstol. Det är viktigt att notera här att det är domstolens beslut att avvisa den inlämnade stämningsansökan som överklagandetidsfristen avser, ingen prövning angående den eventuella betalningsskyldigheten har gjorts.

Då den inlämnade stämningen har avvisas i enlighet med reglerna i 42 kap. 4 § Rättegångsbalken (RB) så tar tingsrätten ett s.k. slutligt beslut genom avvisningen (se 17:1 RB). Då en prövning av själva tvistemålsfrågan således inte avgjorts så får inte detta beslut rättskraft enligt 17:11 RB. Att beslutet inte får rättskraft innebär att det inte finns något hinder för motparten att stämma på nytt i syfte att få saken prövad i tingsrätten. Även om man skulle se det som så att den nya fakturan rör samma omtvistade fråga (rättslig sak) så spelar det ingen roll då avvisningsbeslutet inte får rättskraft, och de är alltså inte förhindrade att ändra det yrkade beloppet och föra en ny process avseende detta.

Vad gäller frågan om juridisk hjälp så rekommenderar vi att ni vid behov av rådgivning vänder er till ett erfaret och kompetent ombud på den ort där ni befinner er. Glöm inte att undersöka om ni har en rättsskyddsförsäkring och de eventuella krav som ställs för att ersättning från denna ska utgå innan ni anlitar ett sådant ombud.