Hej, ang. privat pensionsförsäkring – går det att byta förmånstagare och hur skall man således gå tillväga?

Hej och tack för din fråga!

En privat pensionsförsäkring ingår som huvudregel i en bodelningen efter en skilsmässa. Försäkringen medräknas dock inte i en bodelning med anledning av ett dödsfall utan förmånstagarbeloppet tillfaller i sådant fall förmånstagaren, om en sådan finns insatt, 10 kap 3 § äktenskapsbalken. Finns det inget förmånstagarförordnande upphör utbetalningarna.

Giltigt byte av förmåntagare sker genom en egenhändig underteckning av ett förmånstagarförordnande som sedan skickas in till ditt försäkringsbolag. Förordnandet kan inte ändras eller upphävas genom testamente. Endast en begränsad krets människor tillåts vara förmånstagare. Dessa är maka/make/registrerad partner eller tidigare sådana, sambo eller tidigare sambo, barn, styvbarn eller fosterbarn, 58 kap 27 § inkomstskattelagen. Värt att notera är att barnbarn inte tillåts vara förmånstagare.