Jag är särkullbarn. I mina föräldrars testamente har vi skrivit in att jag som dotter till min mor (särkullbarn) avstår arv efter min mor tills min styvfar också har fallit bort. Kan jag friskriva mig senare från detta och hur går jag då tillväga?

Hej och tack för din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du har avstått från arv i enlighet med 3 kap 9§ ärvdabalken, till förmån för din förälders efterlevande make. Ett testamente är en juridiskt bindande handling. För att återkalla ett testamente, dvs. så att dess innehåll inte längre är gällande, behöver det återkallas enligt10 kap 5§ ärvdabalken. En sådan återkallelse kan göras genom att man upprättar ett nytt testamente, eller genom att man på något sätt överstryker texten i det. För att din utfästelse i dina föräldrars testamente inte ska gälla efter din mors bortgång behöver testamentet alltså återkallas innan hennes frånfälle. Enklast är om ni gemensamt kan komma överens om att ta bort din utfästelse i testamentet.