Om en firmatecknare i en ideell förening tar ett arrangemang som drivits under flera år i föreningen, och börjar driva detta via sitt egna företag på sidan om, utan ha tagit upp detta med styrelsen i någon form, har personen då begått något brott?
Arrangemanget har varit en stor inkomstkälla till den ideella föreningen i prisbelopp om 250.000:-

 

 

Hej och tack för din fråga! 

Frågan du har ställt är det är straffbelagt att utan styrelsens godkännande eller vetskap som firmatecknare överföra ett arrangemang från en ideell förening till ett företag som ägs av samma person. Om man i sin roll som firmatecknare utan tillstånd överför någonting från en förening borde framförallt trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken aktualiseras. Med hänsyn till värdet på det överförda arrangemanget kanske till och med grov trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § 2 st. brottsbalkenaktualiseras. För dessa brott krävs att man har missbrukat någon form av förtroendeställning att sköta ekonomiska angelägenheter i den ideella föreningen och att detta lett till skada för huvudmannen. Har man inte haft en sådan förtroendeställning kan man istället ha begått behörighetsmissbruk enligt 10 kap. 6 § brottsbalken. Då krävs att man har haft rätt att rättshandla för huvudmannen, exempelvis såsom firmatecknare, och därvid skadat denna. För båda dessa krävs även att gärningsmannen haft uppsåt att genomföra brotten.