Hej, i augusti förra året fått jag en avi med utbetalning från Skatteverket som jag löste ut. Förra veckan ringde en man från butiken och sa att jag måste lämna tillbaka de 2800kr som jag fått för att det var inte mina pengar. Om jag inte kommer så polisanmäler de mig.
Det var säljarens fel, han tittade inte på namnet på avin som var faktiskt inte mitt namn. Jag kan inte svenska, bara lite engelska, så min vän har hjälpt mig. Mannen från butiken skickade en kopia på checken och så visades sig att det egentligen inte var till mig. På Skatteverkets kontor bekräftades det att pengarna inte var till mig, de sa att det var butikens slarv.
Jag är redo att betala tillbaka, men undrar om jag kan kräva ersättning för den dag som jag tog ledig från arbete för att utreda detta?

 

 

Hej och tack för din fråga!

När pengar betalas ut till fel person blir en regel som kallas condictio indebiti (som betyder felaktig utbetalning) aktuell. Den här regeln finns inte nedskriven i lag, men gäller enligt domstolspraxis. Huvudregeln enligt condictio indebiti är att pengarna som felaktigt betalats ut ska betalas tillbaka av mottagaren. Det finns dock undantag från regeln. Du kan ha rätt att behålla pengarna om du var i så kallad ”god tro” om betalningen och du har inrättat dig efter den. ”God tro” betyder att du verkligen trodde att pengarna var till dig och att du hade anledning att tro detta. Exempelvis om du väntade på en utbetalning på samma eller en liknande summa. Att man har ”inrättat sig efter betalningen” innebär i princip att du spenderat pengarna eller anpassat din ekonomi efter dem. Det kan också vara avgörande hur lång tid det går mellan det att du får pengarna och att du blir uppmärksammad på att betalningen var felaktig.

I ditt fall finns det omständigheter som talar för att du borde få behålla pengarna enligt undantaget från condictio indebiti. Av din fråga framgår inte varför du trodde att pengarna var till dig. Om du hade en anledning att tro att pengarna var till dig talar detta för att du har rätt att behålla dem. Att avin skickades hem till din adress talar också för detta. Att du som privatperson fick utbetalningen från en näringsidkare (butiken) talar också för att du kan bedömas ha rätt till pengarna. Det har även gått lång tid sedan betalningen gjordes, vi utgår därför från att du redan har anpassat din ekonomi efter betalningen och spenderat pengarna. Det talar också för att du borde få behålla pengarna.

Vad som talar emot är att det inte var ditt namn som stod på avin. Det borde ha gett dig misstanke om att betalningen inte var till dig.

Sammanfattningsvis kan det finnas grund för att göra undantag från huvudregeln om condictio indebiti som ger dig rätt att behålla pengarna. Det beror dock på om du hade tillräcklig anledning nog att tro att pengarna var till dig. Domstolen skulle titta på alla dessa faktorer och göra en sammanvägd bedömning av omständigheterna.

I ditt fall skulle jag rekommendera att du ringer eller mailar till Skatteverket och förklarar vad som hänt igen. Ta upp alla de faktorer vi nämnt här och fråga om du inte har rätt att behålla pengarna. Du kan också vända dig till kronofogdemyndigheten och fråga vad de tycker. Både Skatteverket och Kronofogden är myndigheter och har därför en skyldighet att hjälpa dig och svara på dina frågor. Information om hur du får tag på dem hittar du på www.skatteverket.se och www.kronofogden.se

Vad gäller frågan om ersättning för att du tog ledigt från jobbet finns det inga rättsliga regler som ger butiken en sådan skyldighet. Det blir därför svårt att kräva något sådant av dem tyvärr.