I min förra lägenhet stod en tv på min balkong när flyttade in. Jag sa till hyresvärden, men inget hände. Nu 3 månader efter att jag flyttat fick jag en faktura från hyresvärden på bortforsling av tv:n på begäran av den nya hyresgästen. Är jag tvungen att betala denna?
 

Hej  och tack för din fråga!

Som vi har förstått din fråga så undrar du om du måste betala en faktura som du anser vara felaktig.

Du har i princip alltid rätt att bestrida fakturor som du anser är felaktiga. Ett sådant bestridande bör vara skriftligt och tydligt innehålla varför och på vilka grunder du motsätter dig fakturan. Vanligt förekommande är att näringsidkare (i detta fall din hyresvärd) då överlåter fakturan till diverse inkassobolag för att driva ärendet vidare. Skulle så vara fallet blir du tvungen att bestrida även detta betalningskrav. Till sist kan ärendet hamna hos kronofogden varpå du än en gång måste bestrida och förklara varför du anser dig icke betalningsskyldig. Kronofogden kommer då att handlägga ärendet för att sedan meddela beslut i saken.

Vår rekommendation är alltså att du skriftligen bör kontakta din hyresvärd och förklara varför du anser att fakturan är felaktig. Väljer hyresvärden att driva ärendet vidare nödgas du att bestrida även detta.