Min man har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och har idag uppehållstillstånd i ett europeiskt land men är medborgare i ett utomeuropeiskt land. Migrationsverket menar att han “helst” inte får besöka mig i Sverige under den 18 månader långa handläggningstiden och min fråga är om det finns någon lagstiftning som säger att han faktiskt inte får besöka Sverige under tiden som vi väntar på beslut?

 

Hej och tack för din fråga!

 

För att få resa in i och vistas i Sverige under en begränsad tid krävs antingen en visering eller ett visum. I din mans fall är det ett visum som blir aktuellt. Enligt Regeringskansliet är Angola ett av de länder vars medborgare behöver visum för att besöka Sverige. Visum är ett inresetillstånd som ger han rätten att vara i Sverige under max 90 dagar.

För att din man ska få visum, behöver han en inbjudan från personen som han ska besöka, dvs. dig. Förutom detta behöver din man ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter visumets slutdatum och inneha pengar för uppehället och hemresan. Sverige kräver att tillgångarna motsvarar 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Att tillräckliga medel finns ska visas med hjälp av exempelvis kontoutdrag från bank eller dokument där du som bjudit in din man till Sverige försäkrar att du kommer stå för alla kostnader under besöket. Slutligen behöver din man innehava individuell medicinskt reseförsäkring som täcker de kostnader om han skulle bli sjuk under besöket.

Din man ska lämna sin ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. Vanligtvis tar detta två veckor, men handläggningstiden kan variera.

Om din man önskar besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska han ansöka om ett uppehållstillstånd för besök eller om ett visum för längre tid om särskilda skäl skulle föreligga.

Det finns dock flertalet aspekter som kan göra det svårt för din man att få uppehållstillstånd genom hans besök. Exempelvis kan ett visum inte beviljas om mycket talar för att den sökande istället vill stanna i Sverige permanent. Eftersom han ansökt om Uppehållstillstånd kan det vara detta Migrationsverket menar med att han ”helst” inte får besöka Sverige. En annan aspekt är att om han vistas i landet och får avslag på sin ansökan, genast, måste lämna landet. Han kan inte överklaga beslutet i Sverige