Hej
Jag har en före detta vän som jag hjälpt skaffa ett mobilabonnemang men nu vägrar personer betala för sig. Jag har betalat och lånat ut pengarna till personen och skrivit ett kvitto som innehåller betalningsplan, personnummer, datum med mera. Nu när jag vill ha tillbaka mina saker så vägrar hon ge tillbaka dem. Det rör sig om en surfplatta och en telefon (som har gått sönder). Vad gör jag nu och vad säger rätten?

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har tolkat förutsättningarna som sådana att du har tecknat ett abonnemang på mobiltelefon och surfplatta, som du sedan har överlåtit till en före detta vän i utbyte mot betalning enligt en betalningsplan.
Märk att det går att avtala om att man har rätt att ta tillbaka föremål om köparen inte fullföljer sin plikt eller betalar som han ska (äganderättsförbehåll). Men något sådant verkar det inte som att ni har avtalat om varför du, oavsett om din kompis kan betala för sig eller inte, inte har rätt att återfå surfplattan.

När det kommer till den delen av betalningen som är förfallen enligt betalningsplanen är tågordningen relativt okomplicerad. Det säkraste och billigaste sättet att få tillbaka en förfallen försträckning, eller pengalån, är att skaffa sig en exekutionstitel enligt 3 kap. 1 § Utsökningsbalken genom en s.k. summarisk process. Man kan då använda sig av denna exekutionstitel genom att gå till Kronofogdemyndigheten (KFM), och de kan i sin tur utmäta eller kräva den betalningsskyldige på den fastställda summan åt dig.

Skulden verkar enligt din beskrivning otvistig och då är det snabbaste och billigaste sättet att skaffa sig en exekutionstitel och göra en ansökning om betalningsföre- läggande enligt Lag 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning.

Ansökan kan göras genom att du fyller i och skickar in en blankett till kronofogden. Blanketten finner du här: https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html.

Kraven som uppställs enligt 2 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning är att det är en skuld om vilken förlikning är tillåten, skulden har förfallit till betalning och att skulden rör pengar. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr och du bör ange den ersättning du begär med anledning av dina kostnader för målet i ansökan enligt 17 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Om den betalningsskyldige inte inom rätt tid bestridit din ansökan, eller om ansökan inte är ogrundad, kommer KFM meddela betalningsföreläggande i enlighet med din ansökan enligt 42 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning. Bestrider däremot den betalningsskyldige din ansökan, och ditt krav på att få betalt inte är otvistigt kan du insistera på att KFM lämnar över processen till Tingsrätten för rättslig prövning.

Har din före detta vän tillräckligt med pengar för att täcka ditt krav kommer KFM att kräva in betalningen ur de tillgångarna. Har den betalningsskyldige inte pengar utförs en utmätning. När KFM genomför en utmätning tillkommer ytterligare en avgift på 600 kr. Avgiften belastar i första hand personen som blir föremål för utmätning men om det inte finns tillräckligt med tillgångar där kommer du att få stå för denna kostnad.

När det kommer till den del av betalningen som inte är förfallen är processen lite mer komplicerad eftersom man inte kan ansöka om ett betalningsföreläggande. En möjlighet skulle kunna vara att stämma motparten för kontraktsbrott och på så vis häva avtalet och få tillbaka sin egendom. Det är dock en kostsam process för ett så pass ringa värde. Rent generellt kan man även säga att processer alltid är ett riskmoment med osäker utgång, något som alltså bör undvikas om det går.

Det billigaste sättet är därför sannolikt att vänta tills hela betalningsplanen är förfallen och ansöka om ett betalningsföreläggande för den då samlade skulden. Du kan självklart också skicka in en ansökan nu för det som är förfallit och en när resten av skulden också förfallit. Men då kommer ansökningsavgiften att behöva betalas två gånger.