Hej. Jag blev i somras blåst på tre mobiltelefonabonnemang och en Ipad. Jag har en tuff ekonomisk sits, jag lever på existensminimum sedan tre år tillbaka efter en separation. Mina 4 abonnemang skulle löpa ut i december och därefter skulle det bli mycket billigare än ca 1200 kr/månad som jag då hade betalat i två års tid. Killen på företaget sa att han skulle ordna ett nytt abonnemang till mig för endast 980 kr/månad som då skulle börja löpa i december. Nu har jag fått sanningen slängd i huvudet på mig, det blev 1150 kr istället! När jag ringde företaget så sa de bara att “jag hade väl fått telefoner och några tillbehör också”. Tillbehören uppfattade jag som om killen bjöd på, han bara rafsade ner lite laddare och Ipadfodral, tydligen skulle jag betala för detta också. Att jag skulle få telefonerna ingick i vår “deal” men inte att tillbehören inte var en gåva. Jag undrar nu vad jag ska göra. 14-dagars-fristen löpte ju ut i somras redan fast jag inte fick “facit” förrän i december. Saken är den; att jag undrar hur de ställer sig till att abonnemangen är i mammas namn, pga jag vill ha det så pga min skyddade identitet. Både han och jag förstod ju att vi gjorde något som egentligen inte var helt korrekt, så nu undrar jag om jag kan häva avtalen pga att mamma aldrig ingått ett avtal?

Hej och tack för din fråga!

Vi har tolkat din fråga som att ”Företag” har stått någonstans utan anknytning till en butik varför Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler blir tillämplig. Lagen innebär att när du, i egenskap av konsument, ingår avtal med en näringsidkare utanför dennes fasta försäljningsställe, som i detta fall utanför ”Företag” fasta lokaler, ska du enligt 2 kap 2 § få all information du behöver innan avtalet ingås. Det innebär att näringsidkaren, alltså personen som sålde varan till dig, ska förklara för dig vad avtalet kommer att innebära, vad du får när du t.ex. ansluter dig till ”Företag”, vad du ska betala, vilka  kostnader som tillkommer etcetera. All viktig information ska framkomma innan du skriver under avtalet. 

När allt detta är gjort får konsumenten en bekräftelse om att nu har ett avtal ingåtts. Du som konsument har rätt till fjorton dagars ångerrätt enligt 2 kap 10 § och 2 kap 12 §. Ångerfristen på fjorton dagar börjar enligt 2 kap 12 § 4 st inte löpa förrän konsumenten har fått information om sin ångerrätt enligt 2 kap 2 § 9 p på sådant sätt som anges i  2 kap 5 § 1 st, dvs. ”i läsbar och varaktig form”. Det innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren, i detta fall närmaste ”Företag”, meddela enligt 2 kap 10 § 2 st på ett ändamålsenligt sätt att du inte längre är intresserad av tjänsten och lämna tillbaka det du har mottagit. Som det framgår av din redogörelse har du inte använt din rätt till ångerrätt. 

Om näringsidkaren inte har informerat dig om att det skulle tillkomma kostnader för fodralen respektive skalen, är du enligt 2 kap 7 § inte skyldig att betala för dessa varor. 

Det är näringsidkaren som har bevisbördan om att denne ska ha informerat dig om att det tillkomma extra kostnader för tillbehören. Nu har det tyvärr gått för lång tid för att du ska kunna göra anspråk på kostnaderna som har uppkommit pga. tillbehören. Som konsument har man nämligen en skyldighet att meddela näringsidkaren om detta inom fjorton dagar. 

 

Angående namnteckningen gör man sig skyldig till förfalskningsbrott enligt 14 kap Brottsbalken om man skriver under någon annans namn utan dennes fullmakt. Den som uppträder som fullmäktigen för annan ansvarar för att nödvändig fullmakt föreligger. Dessutom är fullmäktigen strikt skadeståndsskyldig att ersätta tredje mans skada som denne lider av att inte kunna göra rättshandlingen gällande mot huvudmannen om inte tredje man insett eller bort inse att fullmakten överskreds, vilket framgår av 25 § 1 st Avtalslagen. I ditt fall verkar det inte som att ”Företag” varit i god tro om moderns behörighet och detta innebär att du inte kommer att bli skadeståndsskyldig. Frågan är nu om du har blivit bunden av avtalet i din moders ställe trots att annat har skrivits. Om vi har förstått det korrekt har du skrivit under ett avtal med ”Företag” i din mors namn. Dock har det varit du som har fått nytta av abonnemangen och det verkar också vara du som har betalat för dessa. Risken är att du kan sägas ha inträtt i avtalet konkludent, dvs. att du har ingått i avtalet genom att agera i enlighet med det.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att du i samband med att du skrev under avtalet har du förbundit dig till alla företagets villkor. Det innebär att du är bunden av avtalet. Du skulle kunna säga upp avtalet men då får du betala en klumpsumma för mobilerna och inte surfa för pengarna. Alternativt står du ut med kostnaderna tills avtalet löpt ut.