Hej! Vi köpte en ny soffa och betalade för att få den hemkörd och monterad, helt plötsligt säger en av de stressade bärkillarna att han gjorde en repa i golvet. Det är en rejäl repa. Sedan upptäckte vi att de tappat en av skydden under benen och satt på två möbeltassar som inte ens täckte hela benet. Benen är av metall och vi är oroliga att det blivit mer repor eftersom det ej är skydd under ett till ben. Vi kontaktade omedelbart företaget och de lovade att skicka hem nytt skydd som vi skulle sätta under ena benet så det är skyddat. Det tog över en vecka och än så länge har vi ej hört något om ersättning för repan. Vad är rimlig ersättning eller liknande?

Hej och tack för din fråga!

Repan i golvet är en sakskada som skall ersättas ifall personen som orsakat skadan har varit vårdslös,2 kap 1 § Skadeståndslagen (SkstL). Notera att i juridisk mening så är inte kravet för vårdslöshet lika högt som den vardagliga användningen av ordet. Det ligger dock på er att påvisa att “bärkillen” agerat klandervärt. Visserligen skulle avtalet med företaget eventuellt kunna innebära att de har strikt ansvar. Detta betyder att de är ansvariga oavsett om de agerat vårdslöst eller inte. 

Det är nästan alltid företaget som ansvarar för skador som arbetstagaren tillfogar, 3 kap 1 § 1 st 1 p SkstL. Huvudregeln är alltså att ”bärkillen” inte har något personligt ansvar för skadan och kan därmed inte krävas på reparationskostnader. En arbetstagare kan undantagsvis hållas ansvarig om det skulle finnas synnerliga skäl för det,4 kap 1 § SkstL. Detta är dock ett mycket högt ställt krav och med största sannolikhet finns inte synnerliga skäl i ert fall.

Vi kan tyvärr inte uttala oss om hur stor en rimlig ersättning är i siffror, men tanken i svensk skadeståndsrätt är att en inte ska tjäna på att få skadestånd. Istället skall ersättningen vara så stor så att en hamnar i samma ekonomiska position som om skadan inte hade inträffat. Ersättningen kommer omfatta kostnaden för att reparera golvet, 5 kap 7 § 1 st 1 p SkstL. Detta skall göras på det mest kostnadseffektiva sättet så långt det är rimligt. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med företaget igen och ligger på dem angående ersättning och tillsammans kommer fram till den bästa lösningen.