En person bodde i en lägenhet som låg på första våningen. 1 år efter inflyttningen byggdes en bredbandsstation under hennes våning som skapade obehag för henne. Hon klagade och blev erbjuden en annan lägenhet som hon tackade nej till eftersom den lägenheten också låg på första plan och hon var rädd att samma obehag skulle uppstå. Hon kunde inte bo kvar i lägenheten och flyttade ut men betalde hyra under hela perioden. Hon vill nu ha ersättning för den tiden hon inte bodde där men betalade hyra. Hon flyttade ut 1 augusti 2013 och flyttade in i andra lägenheten 1 augusti 2014. Hon betalde hyra de tolv månaderna samtidigt som inte bodde där och nu söker hon ersättning för dessa 12 månader. Kvinnan har nu flyttat till en annan lägenhet som hon bor idag. Hon sa upp lägenheten 1 maj, 3 månaders uppsägningstid. Hyresvärden gick inte med på att hon skulle flytta ut tidigare så hon fick betala dubbla hyror.

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga som att du undrar huruvida du har rätt till ersättning för de 12 månaders hyra du betalt, även om du inte varit bosatt i den lägenheten. Detta är en fråga som omfattas av 12 kap Jordbalken (JB), även kallad Hyreslagen.

Hyresersättning:
För att kunna få ersättning för de utbetalda hyrorna krävs att hyresgästen kan visa på att det förelegat någon form av störning som gör bostaden svårbebodd och att det inte var något som du kunnat förvänta dig vid inflytten, 12 kap 9 § JB .

I den mån denna störning skall ses som en skada eller brist i lägenheten, föreligger ett ansvar för hyresvärden att avhjälpa problematiken 12 kap 11 § 5 p JB. Även en nedsättning av hyra kan bli aktuellt i den mån lägenheten är bristfällig i sitt skick, 12 kap 11 § 4 p JB.

Som det framgår av de uppgifter vi fått ta del av, verkar det vara så att hyresvärden erbjudit en annan lägenhet som du tackat nej till eftersom du misstänkte att samma problematik skulle uppstå pga. våningsplanet. Detta kan ses som ett avhjälpande där hyresvärden försökt vara dig tillmötesgående med att erbjuda en ny lägenhet.

Ersättning kan inte baseras ensamt på att du betalat hyra för lägenheten trots du inte bott där. Således ser vi möjligheterna att utkräva full ersättning för de 12 månader som du inte bodde i lägenheten, men ändå betalade hyra, vara små.