Hej!

Jag undrar om ni kan hjälpa mig med att ansöka om enskild vårdnad? Jag och min exmake har 2 gemensamma barn, 2 och 4.5 år gamla. Just nu har vi delad vårdnad och de bor varannan vecka hos honom, men då är hans mamma där och hjälper honom. Han är dömd för misshandel och olaga hot mot mig samt rattfylleri. Nu har en ny utredning påbörjats om misshandel igen. Vid båda tillfällena var våra barn närvarande och bevittnade. Det finns dessutom en mängd polisanmälningar mot honom som lagts ner, och socialen har en pågående utredning.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

När det gäller vårdnad av barn är kapitel 6 i föräldrabalken aktuellt. En grundläggande princip för vårdnadsfrågor är att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska vikt läggas vid bland annat risken för att barnet utsätts för övergrepp eller på annat sätt far illa.

Om barnets föräldrar är gifta har de gemensam vårdnad. Denna gemensamma vårdnad består även efter eventuell äktenskapsskillnad, om ingen ändring av vårdnaden sker enligt undantagsreglerna i kapitel 6 i föräldrabalken.

Om någon av föräldrarna, när de inte är överens, vill få ändring i vårdnaden ska rätten besluta om hur vårdnaden ska utövas. Frågor om vårdnad ska tas upp av tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. Vårdnadsfrågan handläggs i tingsrätten som ett tvistemål vilket innebär att en stämningsansökan ska lämnas in till tingsrätten på den aktuella orten. Ansökan om stämning och vad en sådan ansökan ska innehålla regleras i kapitel 42 i rättegångsbalken. Blanketten ”Ansökan om stämning” finns att ladda ner och fylla i på www.domstolsverket.se. Även där framgår vad ansökan ska innehålla och hur man går tillväga för att skicka in den till tingsrätten.

Värt att notera är att barnet har rätt till umgänge med föräldern som den inte bor tillsammans med, med beaktande av den grundläggande principen om barnets bästa. Även rätten till umgänge kan fastställas av tingsrätten om föräldrarna inte kan enas.