Hejsan,

Jag är ensamstående med en dotter som är gift och har ett barn.
Bor i bostadsrätt och har sommarhus (ensam ägare).
Inga problem att fördela arvet efter mig, då jag endast har min dotter.

Fråga: Kan jag skriva testamente till min dotter, där det framgår att sommarhuset och bostadsrätten blir ”enskild egendom”? Tveksam till testamente då jag endast har 1 barn men hur skall jag göra så att det blir ”enskild egendom”?

Kan jag testamentera sommarhuset till min dotter som enskild egendom och bostadsrätten till mitt barnbarn som enskild egendom? Eller tvärtom, då det i dagsläget är så att bostadsrätten har större värde än sommarhuset? Om jag skall skriva testamente, kan jag göra det själv och var skall det förvaras?

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Testamente kan skrivas även om du bara har ett barn. Genom testamentet kan du bestämma att den ärvda bostadsrätten och/eller sommarhuset ska vara din dotters enskilda egendom, det framgår av Äktenskapsbalken 7 kapitlet 2 § 3 punkten. Angående frågan om du kan testamentera antingen sommarhuset eller bostadsrätten till ditt barnbarn så gäller följande:

Eftersom du bara har en dotter så kommer hon att tilldelas hela arvet (100 %), förutsatt att du inte testamenterat bort något till någon annan. Er dotter har som bröstarvinge rätt till sin laglott vilket är halva arvslotten (50 %). Det innebär att om du testamenterar något till ditt barnbarn som är värt mer än 50 % av dina tillgångar så kommer det inkräkta på din dotters laglott och hon blir då tvungen att klandra testamentet om hon vill få ut sin rätt. Vi vet inte om du har några övriga tillgångar utöver bostadsrätten och sommarhuset som kommer att tillfalla din dotter och på så sätt medför att hon ändå får mer än hälften. Kort sagt finns det inget som hindrar dig att testamentera din egendom som du vill men det som kan ske är att din dotter får ut mindre än den laglott hon har rätt till vilket hon i så fall har möjlighet att kräva.

Testamente kan du upprätta själv. Kraven är att det ska vara skriftligt utformat och bevittnas av två utomstående personer. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente men inte om innehållet. Det får inte vara någon släkting i upp- eller nedstigande led så förslagsvis en granne, vän eller kollega. Ni ska alla tre underteckna testamentet och vittnena bör uppge yrke och hemvist. Dessa krav framgår av 10 kapitlet Ärvdabalken.

Testamentet behöver inte förvaras på något särskilt ställe för att vara giltigt utan det är formkraven som avgör det. Vi rekommenderar att du förvarar det inlåst någonstans dit bara du har tillgång, exempelvis ett bankfack.