Hej!

Jag köpte en båt av en båtmäklare under hösten 2014. Båten skulle hämtas sjösatt 2015 och jag skulle vara med på sjösättningen. På väg till sjösättningen ringde båtmekanikern som sa att motorn var full av vatten och att båten inte gick att hämta. Han kollade på båten dagen efter men kunde inte hitta någon orsak.

En vecka senare ringde han igen och sa att båten var okej och han hade bytt olja och provkört. Jag hämtade båten och skulle köra/segla hem den. Dock blev motorn varm så jag fick stanna och låta den svalna efter en stunds körning. När jag frågat förra ägaren om det varit några problem med båten tidigare hade han svarat att den var helt okej. När jag hämtat båten fick jag, som jag kände, ett hånfullt sms från tidigare ägare att jag skulle tänka på kylvattnet.

Mekanikern som tittat på båten lovade att ta av topparna för att kolla vad problemet var men gjorde inte detta utan påstod att den tagit in vatten genom avgasröret när den togs upp för vinterförvaring. Jag påpekade då att om den stått med vatten i motorn hela vintern måste det vara rostskador i motorn vilket jag inte fick svar på. Istället sa de att vidare information om båten kostar 700 kr/h.

Resan hem slutade med bogserhjälp av sjöräddningen. Jag kontaktade båtmäklaren som lovade att fixa detta, men istället erbjöd han mig knappt hälften av köpesumman. Han sa också att det förmodligen kommer att kosta 58 000 kr att fixa det. Efter flera kontakter gick affären tillbaka och jag återfick mina pengar.

Jag har dock haft utlägg på ca 9000 kr, bland annat för resor och förlorad inkomst. Har skickat räkning till förra ägaren men de vägrar betala utan anser att sådant får man räkna med. Jag tycker de har försökt blåsa mig på båten och att de egentligen skall betala ett skadestånd. Min sommar har ju blivit förstörd genom deras handlande.

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Enligt 27 § respektive 40 § Köplagen (KöpL) har en köpare rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan, i ditt fall båten, levereras för sent eller är felaktig. Dina utlägg och förlorade inkomster för den onödiga resan beror på att båten inte var leveransklar i tid. Kostnaderna för resan hem med båten beror snarare på att båten var felaktig. Enligt 17 § KöpL räknas en vara som felaktig om den är i ett annat skick än det som är avtalat. Varan anses även vara felaktig om den inte håller det skick som köparen “med fog kan förutsätta”, det vill säga som är rimligt att anta. Eftersom säljaren har sagt att båten var “helt ok” är det förmodligen rimligt att anta att den är felaktig om den inte är sjöduglig. Att din sommar har blivit förstörd är däremot troligtvis inte något som du kan få ersättning för.

Dina utgifter för själva resorna bör räknas som så kallade direkta förluster enligt 67 § KöpL. Förlorad arbetsinkomst räknas däremot som indirekt förlust. Vid både sen leverans och fel i varan kan köparen alltid få ersättning för direkta förluster. För ersättning för indirekta förluster krävs att säljaren har varit vårdslös. Exempelvis att säljaren inte har kontrollerat att båten faktiskt är klar för leverans skulle kunna vara vårdslöst, men det är svårt för oss att bedöma.

Vi vet inte hur avtalet med båtmekanikern ser ut, men förmodligen är den anlitad av de förra ägarna. I så fall är vår bedömning att du bör kunna vända dig till de förra ägarna för att få ersättning och att de förra ägarna senare får kräva tillbaka ersättningen av mekanikern om de anser att mekanikern inte har gjort det den skulle.

Vår rekommendation är att du i första hand kontaktar de förra ägarna och försöker komma överens om ersättning för dina utgifter. I annat fall kan er tvist lösas i en domstolsprocess. Då rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist för hjälp med processen.