Hej!

Jag har en fråga angående ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand. Kan styrelsen i en förening vänta med att ge svar på ansökan om andra hands uthyrning så lång tid som de vill? I fallet det gäller har bostadsrätten, efter att ansökan lämnats in, stått tom i 2 månaders tid. Ordföranden i styrelsen har gett datum då beslut skall fattas muntligt, men detta datum har flyttats fram gång på gång utan skäl.

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga som att du vill hyra ut din bostadsrätt i andrahand och att du har sökt om tillstånd om detta hos din bostadsrättsförening, men att föreningen ännu inte har fattat något beslut i frågan. Du undrar därför hur länge bostadsföreningen får dröja med att lämna ett sådant beslut.

När det gäller bostadsrätter regleras förhållandena kring dessa i bostadsrättslagen (1991:614). Av 7 kap 10 § bostadsrättslagen framgår det att en bostadsrättsinnehavare får upplåta sin bostadsrätt till någon annan för självständigt brukande endast om bostadsrättsföreningens styrelse lämnar sitt samtycke. Att hyra ut sin bostadsrätt utan tillstånd från bostadsföreningen kan för övrigt, i allvarliga fall, utgöra en grund för förverkande enligt 7 kap 18 § p 2 bostadsrättslagen

Enligt 7 kap 11 bostadsrättslagen finns dock en möjlighet att hyra ut sin bostadsrätt utan bostadsföreningens samtycke. Så är fallet om hyresnämnden har lämnat tillstånd till andrahandsupplåtelsen. Ifall styrelsen fortsätter att skjuta fram beslutet avseende din andrahandsuthyrning kan du därför ta kontakt med hyresnämnden. 

Hyresnämnden ska lämna sitt tillstånd om du som bostadsrättshavare har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Bedömningen av vad som utgör godtagbara skäl för en andrahandsuthyrning är relativt generös. Exempel på sådana skäl kan vara att man vill testa att bo tillsammans med en partner eller att man vill hyra ut bostadsrätten till en närstående. En befogad anledning för bostadsföreningen att vägra sitt samtycke kan t.ex. vara att den tilltänkte hyresgästen kan antas missköta sig. Hyresnämnden kan slutligen bara lämna sitt tillstånd till en specifik hyresgäst och under en viss tid. Blanketter för tillfällig uthyrning av bostadsrätt kan du hitta på hyresnämndens hemsida.