Hej!

Min make avled i april 2014. Bouppteckningen är klar och jag har fått tillbaka alla papper från skattemyndigheten. Min make hade 2 barn i ett tidigare förhållande. För att jag ska kunna avsluta makens konto i banken måste jag ha barnens fullmakt men dom skriver inte på. Det är inga stora pengar det rör sig om (20.000). I samband med bouppteckningen framkom det att makens barn fick vänta med att få ut sitt arv tills jag avlider då det inte fanns några tillgångar. Vad gör jag?

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Bouppteckning syftar på situationen när man går genom vilka tillgångar och skulder som finns kvar efter den avlidne. Bouppteckning är en handling där alla uppgifter skrivs ner och sedan skickas till skatteverket. Mycket riktigt är det du som är dödsbodelägaren som skall ta hand om egendomen. Men även de legala arvingarna, i detta fall hans barn, är dödsbodelägare.

Såvitt framgår av frågan är barnen inte era gemensamma och därav kan de betecknas som särkullbarn. Särkullbarnen ärver före den efterlevande maken och som tidigare nämnts är de dödsbodelägare som ska anges i bouppteckningen, att de är barn till den avlidne.

Eftersom vi inte vet vad det är för avtal/ testamente som föreskriver att särkullbarnen får avstå från sitt arv kan vi inte göra en grundlig bedömning för att mera exakt tala om vad du ska göra. Enligt lag är en arvinge som är utesluten från arv genom ett testamente dödsbodelägare ända tills testamentet är godkänt. Skulle det vara så att testamentet vunnit laga kraft, dvs. godkänd om att arvingarna inte längre kan anses som dödsbodelägare, behöver de inte kallas till bouppteckningen och därmed behöver de inte skriva under. Men arvingarna ska ändå tas med i bouppteckningen.

Enligt en bestämmelse i ärvdabalken har en dödsbodelägare alltid rätt att kräva att en boutredningsman utses. Kommer som i ditt fall, dödsbodelägarna inte överens så kan du vända dig till tingsrätten i den domsaga som din make var skriven i.

Tingsrätten tar ut en kostnad på 900 kr för att utse en boutredningsman. Boutredningsmannen i sin tur har rätt till skälig ersättning ur dödsboet för den tid som läggs ned. Saknas tillgångar i dödsboet, eller om ersättningen överstiger tillgångarna är det du som kräver att en boutredningsman ska utses som får står för dessa kostnader.

Det är ofta en advokat som förordnas till boutredningsman av tingsrätten. Du kan själv söka på internet för att få en uppfattning om hur stor avgiften kan beräknas vara. Om det rör sig om att avsluta ett konto med 20 000 kr så bör du sätta detta i relation till kostnaden som boutredningsmannen debiterar.