Hej och tack för att ni finns.

Så, problemet jag har är att jag skrev under ett kontrakt i och med att klassen ville ha en studentskiva, har efter att ha skrivit på ”kontraktet” ångrat mig och sagt att jag inte längre vill närvara vid deras fest men får höra att jag är skyldig att betala in pengar ändå, för att jag skrev på.

Frågan jag har då är, hur kan jag komma ur det och vad är det egentligen för lagar som gäller för kontrakt?
– ”Kontraktet” skrevs på i och med att jag betalade in 100 kronor i ”försäkring”. Jag och flera andra trodde då att pappret vi skrev på var för att de skulle komma ihåg vem som betalat in. Det var ingen som sa att det var ett bindande kontrakt och inte heller fick jag ens se något kontrakt.

Jag har själv försökt hitta någon som helst grund att stå på om antingen klassen eller företaget som de anlitar skulle börja kräva mig på pengar och det jag kom att tänka på var det som står i (1915:218) 30§ då jag aldrig ens fick se något kontrakt och inte heller blev informerad att det var ett kontrakt.
Det var mer ”Ge mig hundra kronor och skriv på här”.

Finns det någon lag om namnunderskriften?
Nu har jag ju sagt själv här att jag skrivit på självmant, men då det inte var någon underskrift utan bara var mitt namn utan någon speciell skrivstil, kan jag då påstå att jag aldrig skrivit på något och att det istället är förfalskning?
Jag antar att det räknas som ”urkundsförfalskning” eller något för den personen som då skulle ha gjort det, men om det inte finns något bevis mot att någon skulle ha gjort det, skulle då kontraktet bli ogiltigt ändå?

Något annat som känns konstigt med kontraktet är att det hela tiden är nya utgifter som vi som skrev på måste betala, det som började som någon hundring och sen ”biljetter” har nu nästan hamnat i tusen kronor per person, om det beror på att företaget lurar oss eller om det beror på att den som skrev på från första början inte heller läste på och inte informerade oss andra, men är det något som skulle hjälpa?

Börjar bli jobbigt att höra att jag MÅSTE betala in och har ingen direkt lust att hamna hos inkasso för att jag blivit lurad att skriva på ett dokument..

 

Återkoppling av Juristresursen

Utifrån det du skriver i ditt mail har vi förstått det som att du skrivit på en lista och betalat in pengar för att få vara med på en studentskiva. Listan i sig är inget kontrakt om det inte finns något skrivet på den som säger att du åtar dig att göra något. Gällande namnteckningen så spelar det ingen roll om du signerat eller tecknat namnet, det är en underskrift oavsett vilken form den har.

Vad gäller avtal överlag så spelar det i grunden ingen roll om det är skriftligt eller muntligt för dess giltighet. Du kan också ingå ett avtal konkludent vilket innebär att du genom ditt agerande blir bunden. Ett exempel på konkludent handlande är att du betalat in pengar för studentskivan. Betalningen kan då ses som att du accepterat avtalet och dess innehåll.

Men riktigt så enkelt är det inte, mycket beror också på vad du hade kännedom om när du betalade in de första 100 kronorna. Om du hade vetskap om att du skulle behöva betala mer pengar så är det svårt att hävda att du inte skulle vara bunden. Uppgavs däremot, i samband med att du ingick avtalet, att det enbart skulle kosta 100 kr och du godtog just detta så ska du inte behöva betala något däröver om du inte godkänner det med. Även detta godkännande kan göras muntligt eller konkludent som vi beskrivit ovan.

Vad gäller din hänvisning till 30 § Avtalslagen (1915:218) så kan förenklat nämnas att det bland annat typiskt sett anses krävas att den som du avtalar med avsiktligt vilseleder dig. För att avtalet ska ogiltigförklaras krävs då också att en domstol konstaterar detta vilket då måste bevisas – något som kan vara mycket svårt. Det finns även andra problem i ditt fall med att tillämpa det lagrummet och även de andra paragraferna om ogiltighet i Avtalslagen.

Det är svårt för oss att klassificera det avtal du möjligen ingått då vi inte har nog med information. För att kunna svara utförligt på din fråga måste vi veta vem det är som har kontakten med företaget. Utifrån din beskrivning verkar det inte som att du har någon direkt kontakt med företaget utan att kontakten sker genom en klasskamrat till dig. En ytterligare fråga är hur ni betalar in pengarna. Betalar alla i klassen in direkt till företaget eller går detta via en klasskamrat som i sin tur betalar företaget? Svaren på frågorna är avgörande för vem du eventuellt ingått ett avtal med och avgör i sin tur huruvida klasskamraten eller företaget kan kräva dig på pengar.

Det ovan nämnda är också avgörande för vilken lag som blir tillämplig på situationen. Om du själv är part i avtalet med företaget så har du vissa rättigheter enligt konsumentskyddet i Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen eller Hem- och distansförsäljningslagen. Om avtal anses föreligga mellan dig och en klasskamrat så har du antagligen inget sådant skydd utan det kan bli fråga om en tillämpning av Köplagen eller en uppsättning komplicerade regler om tjänsteköp mellan privatpersoner.

En ytterligare fråga som uppstår är vad det är ni betalar pengar för. Vad ska det här företaget göra för er? Ska det exempelvis ordna med mat, dryck, lokal eller livemusik? Och vad kostar de olika sakerna ni får? Svaret blir avgörande för om det är en vara eller tjänst ni köper och således även vilken lag som kan användas.

Om du står i avtalsförhållande med företaget är en relevant fråga hur ni kom i kontakt med företaget, är det så att du eller klassen tillsammans tog kontakt med företaget?

För att kunna ge dig ett mer utförligt svar på din fråga behöver vi därmed mer information kring:

-Vem det är som sköter kontakten med företaget

– Om du varit i kontakt med företaget eller skrivit på något som innehåller deras namn

– Vem du betalar pengar till

– Vad det är ni betalar för. Med andra ord, vad får ni för pengarna: mat, dryck, livemusik eller något annat?

– Hur ni kom i kontakt med företaget. Var det ni eller företaget som tog initiativ till avtalet? Om ni tog kontakt, var det du själv eller en klasskamrat som gjorde detta?

Om vi förstår dig rätt så verkar det som att du vid undertecknandet var införstådd med att fler utgifter skulle uppstå, utöver de första 100 kronorna. Om avtalet innehållit uppgifter om de utökade kostnaderna är det tyvärr troligtvis svårt för dig att komma ifrån detta och utträda ur avtalet. Vi råder dig dock att prata med de personer som anordnar studentskivan för att få mer information kring varför de ökade kostnaderna uppstått och om det finns någon möjlighet för dig att dra dig ur.

Visar det sig att du är bunden av avtalet måste du fullfölja det, i ditt fall betala. Gör du inte det finns en risk att du blir anmäld till inkasso och får en faktura av dem. Det är bara om du vägrar betala inkassobolaget och kronofogden får ärendet som det kan få konsekvenser så som betalningsanmärkningar.