Hej!
Jag ställer denna fråga å min mors vägnar. Hon äger en bostadsrätt i en fastighet där det under det senast året pågått ständiga renoveringar (främst badrum) vilket hon störts av då hon arbetar natt och sover dagtid. Det rör sig om bilning och stambyten i de olika lägenheternas badrum eftersom styrelsen belutat om att detta ska göras innan ett specifikt datum då sedan huvudrören i fastigheten kommer reline:as. Min fråga är då vad min mor har för rättigheter då dessa renoveringar gör att hon många gånger inte kan sova och även ibland tvingas sova borta. Har hon rätt till avdrag på avgift exempelvis?
Tacksam för svar!

 

Enligt Bostadsrättslagen har föreningen en skyldighet att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick. Detta inkluderar bland annat stambyten och andra reparationer som inte faller på bostadsrättsinnehavaren. Därmed kan det vara svårt att ställa föreningen till svars för oljuden som förekommer i samband med renoveringen, även om vi förstår att detta kan vara störande.

Däremot kan det finnas en möjlighet att din mors eventuella hemförsäkring kan ge rätt till ersättning. Det förutsätter att renoveringen följer av en inträffad skada, exempelvis att det uppstått en vattenläcka i badrummet etc. Vid planerade renoveringar är det generellt sett svårt att få ut någon ersättning.

Det kan också vara så att bostadsrättsföreningen har en försäkring som kan täcka eventuella merkostnader i samband med en renovering. Så vi råder din mor till att kolla upp den möjligheten med sin förening.

Som svar på din fråga angående avdrag på avgiften så finns det ingen skyldighet för föreningen att medge avdrag på hyran.