Hej!

Vi är ett pensionerat par som bor i en bostadsrätt. Vi har fått problem med störande grannar. Det är inget med bråk eller vardagliga ljud utan problemet är maskiner eller apparater som stör och dunkar dygnet runt. Mest på nätterna. Vi har pratar med dom men dom nekar till att ljuden kommer från dom.
Vi har påtalat läget för Bostadsrättsföreningens styrelse och de har undersökt saken med hjälp av rörmokare men inte hittat något fel i rörsystemet.
Styrelsen har däremot inte gått in i lägenheten där oljuden kommer ifrån medan de pågår. Enligt bostadsrättsföreningens stadgar får man inte bedriva någon störande verksamhet i bostaden.Oljuden har pågått sedan september 2013. Vi uppfattar att styrelsen inte lyssnar på oss och därför vill vi ha hjälp med att gå vidare till någon annan instans.

Vart ska man vända sig för att få hjälp med att få ett slut på oljuden?
Har inte styrelsen rätt att begära att få komma in i en lägenhet utan förvarning?
Har man som medlem i bostadsrättsföreningen rätt att få reda på vem som är ägare till lägenheterna?

 

Hej och tack för din fråga!

I och med att ni bor i en bostadsrätt blir reglerna i Bostadsrättslagen (BrL) aktuella. I 7 kap 9 § BrL framgår det att bostadsrättshavare är skyldiga att inte utsätta de som bor i omgivningen för störningar. Vad som avses med störning baseras i stort sett på sunt förnuft, det är exempelvis okej att ta en dusch mitt i natten och spela musik på rimligt ljudnivå. Enligt Bostadsrättslagen finns inga regler om tider då det måste vara tyst men självklart är det så att ljud på natten kan ses som mer störande än på dagtid.

Av samma paragraf framgår även att bostadsrättshavaren är skyldig att följa föreningens stadgar. Till skillnad från lagen så kan dessa innehålla regler om t.ex efter vilken tid det ska vara tyst som då måste följas.

Föreningen har en skyldighet att ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Föreningen måste ha tillstånd från bostadsrättshavaren för att få komma in i lägenheten. Tränger sig styrelsen eller grannarna in i lägenheten utan tillstånd kan det utgöra ett hemfridsbrott. Däremot kan de göra oanmälda rutinkontroller, men de måste få ett medgivande för att få komma in i lägenheten. Endast när det finns risk för ekonomisk skada, på grund av t.ex ohyra eller vattenskada, kan det vara möjligt för styrelsen att komma in i bostaden utan tillstånd.

Vad vi förstår har ni försökt prata med grannarna men de nekar att ljudet kommer från dem. Angående kontakten med styrelsen kan ni fråga om det är möjligt att hålla ett möte med anledning av problemen. Leder inte kontakten med föreningen till ett tillfredsställande resultat finns  möjligheten att ta kontakt med hyresnämnden som då kan medla i tvisten. Slutligen finns alltid möjligheten att ta frågan till domstol men detta är både tid- och kostnadskrävande så att kommunicera om saken är att föredra.

Vi ser inte några egentliga problem med frågan om rätten att få reda på vem som äger lägenheten. Oftast måste nya medlemmar i bostadsrättsföreningens godkännas innan de ansluter. Utifrån detta har vi svårt att se varför man skulle vilja undanhålla liknande information.

Visar det sig att ljuden inte kommer från era grannar, utan uppstår någonstans i byggnaden, kan ni kontakta miljökontoret/förvaltningen i er kommun som då utför en ljudmätning för att se om det är ett ljud ni får ”anses tåla” eller ej.