Hej. Jag var anställd hos ett försäljningsföretag. De gav ut bonusar om man lyckades sälja ett visst antal maskiner. Då jag sålde den sista för att få bonus så gick ärendet till ARN och den stod som osåld i företaget så jag fick inte ut några pengar. Nu efter 1, 5 år senare så har jag kontaktat ARN och de har valt att inte ta ställning i ärendet, varför det blir ett sälj. Jag borde då räknas som säljaren, mitt namn står på deras kontrakt och det var under den tid jag var anställd. De anser att de inte har någon skyldighet att betala ut detta till mig för att jag inte är anställd längre. Vem har då rätt i denna situation?

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller bonusavtal finns det inget reglerat i lagen utan sådana avtal bestäms utifrån en individuell bonuspolicy som företagen själva tar fram. Om det finns ett sådant bonusavtal på din arbetsplats borde det finnas en hänvisning till det i ditt anställningsavtal eller på annat sätt vara känt för dig som anställd (då du var anställd). Hur sådana bonusavtal utformas skiljer sig åt från företag till företag och det finns inga givna riktlinjer för dess innehåll. Så om du har rätt till bonus eller inte är det avgörande vad som står i din arbetsgivares bonusavtal. Det är möjligt för arbetsgivaren att ställa upp krav som att du måste vara anställd då bonusen betalas ut. 

Vad gäller din anställning och om du fortfarande är att se som anställd beror främst på vad du hade för anställningsavtal och hur det kommer sig att du inte längre arbetar där. Hade du en tidsbegränsad anställning så upphör den när tiden för anställningen gått ut. Om du däremot var anställd tillsvidare, det som kallas fast anställning i vardagligt tal, så måste en sådan anställnings upphörande från arbetsgivarens sida vara skriftlig 8 § LAS. Om det är du som säger upp anställningsavtalet finns det inga formkrav på hur uppsägningen ska gå till. Vad du hade för anställning och om den är att se som avslutad, kan ha betydelse för om du har rätt till bonus eller inte, beroende på vad som står i bonusavtalet.