Ett par med tre gemensamma barn ska skiljas. Barnen ska bo hos mamman.
1. Är det möjligt att skriva ett avtal att OM kvinnan skaffar ny man – så ska barnen bo hos pappan istället? 2. Kan barnen bo hos mamman – och ensam vårdnad stå på pappan?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi uppfattar din första fråga vill du veta om ett par kan avtala om barnens vårdnad och boende.

Enligt 6 kap 6 § 1 st Föräldrabalken (FB) så är det i svensk rätt möjligt för föräldrar som har vårdnad att avtala om barnets vårdnad. Samma sak gäller för barnets boende vilket regleras i 6 kap 14 a § 2 st FB . I båda fallen måste avtalet godkännas av socialnämnden för att det ska få rättslig verkan. I sin bedömning ska socialnämnden ta hänsyn till bestämmelserna i 6 kap 2a § FB och det innebär att barnets bästa ska vara vägledande för alla beslut som socialnämnden fattar. Barnets bästa skiljer sig från fall till fall. Enligt kontinuitetsprincipen har barnet rätt till en stabil miljö och kan inte ryckas upp ur den bara för att mamman skaffar ny partner.

Nu till din andra fråga. Vi uppfattar din fråga som att du undrade om barnen kan bo hos den ena föräldern fast den andra föräldern har vårdnaden om barnen.

Om föräldern som har vårdnaden, i ditt fall pappan, inte har något emot umgänget mellan barnen och den andra förälder, så finns inga hinder mot att barnen ofta är och besöker föräldern som har ej har vårdnaden. Däremot har föräldern som har vårdnaden ett ansvar och bestämmer över barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 11§1 st FB. Detta betyder bland annat att vårdnadshavaren bestämmer var barnet bor och kan hindra att barnen är hos mamman så ofta. Däremot kan mamman i ditt fall väcka talan om att få umgås med sina barn enligt 6 kap 15a§ 1st FB.

Det kan bli svårt för den personen som har vårdnaden att uppfylla sina förpliktelser (ansvar över barnets personliga angelägenheter) om barnet stadigvarande bor hos annan eftersom vårdnadshavaren inte får daglig information om barnet.