Hej!
Jag och min man funderar på att göra en bodelning gällande vårt nybyggda hus nu under vårt äktenskap. Han har lagt mest tid och pengar av oss två, och vi står gemensamt för lånet. På mitt initiativ skulle jag vilja att han står som ensam ägare, och att vi fortsätter dela på lånen 50/50 så som vi har det idag. Går det att göra så? Jag kommer eventuellt att stå som ensam ägare till andra (framtida) fastigheter genom det AB som jag startade under 2014. 

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått din fråga så vill ni ändra ägarförhållandena på er fastighet men fortfarande stå gemensamt på lånen och undrar om detta är juridiskt möjligt.

Det finns två alternativ när du vill överlåta hela eller del av din fastighet till din make. Antingen registrerar du en gåva eller så anmäler du en bodelning. Eftersom du nämner bodelning så utgår vi ifrån att det är detta du är intresserad av att göra.

Enligt 9 kap 1 § 2 st Äktenskapsbalken kan en bodelning äga rum under pågående äktenskap. Viktigt att notera är dock att fastigheten därigenom inte blir enskild egendom och kommer därför att räknas som giftorättsgods och vid eventuell skilsmässa att delas upp mellan er.

Rent juridiskt ser vi inga problem med att din make står som ensam ägare till fastigheten utan detta är mer en fråga för din bank att bedöma.

Det vi däremot kan hjälpa dig med är hur du ska gå tillväga med en bodelning i praktiken:

Du måste först anmäla en bodelning till skatteverket. Tyvärr finns det ingen särskild blankett för detta ändamål och enligt ovan nämnda paragraf kan inte heller en bodelningsförrättare förordnas. Grundläggande är därför att ni är överens. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist för utformning av bodelningshandlingen. Efter anmälan ska bodelningshandlingen registreras hos skatteverket. För mer utförlig information om tillvägagångssätt, se gärna skatteverkets hemsida.

Ni kommer även att behöva anmäla ändringarna i ägarförhållandet till lantmäteriets fastighetsinskrivning. De har emellertid en fast blankett för detta ändamål på sin hemsida.