Ett par äger 50/50 av en fastighet som är värderad av en mäklare rekommenderad av banken. Makan har satt in 400000 kr i form av enskild egendom och huset är belånat. Under åren finns kvitton på renoveringar och köpeskillingen. Bodelning ska ske pga skilsmässa och jurist föreslår metod och räknar ut att makan ska få tillbaka sina 400000 kr samt att maken övertar samtliga lån. Är detta rätt och riktigt om makarna har som intension att dela lika?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga som att paret har en gemensam fastighet, och gemensamma skulder hänförliga till den och att de renoveringar som gjorts har genomförts för detta gemensamma boende. Vi har förstått att paret i fråga ska skilja sig och bodelning nu därför ska ske.

Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen vid skilsmässa. Giftorättsgods är allting som inte är enskild egendom, enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Egendomen kan göras enskild genom t.ex. äktenskapsförord, se 7 kap 2 § ÄktB. Egendom som trätt i stället för enskild egendom, som i detta fall delen av fastigheten, fortsätter att vara enskild egendom, 7 kap 2 § p.6 ÄktB. Det finns en risk att enskild egendom som beblandas med giftorättsgods förlorar sin karaktär som enskild (se NJA 1992 s 773), men under förutsättning att paret i fråga noga dokumenterat hur stort belopp av fastighetens värde som utgör enskild egendom så behåller egendomen sin karaktär som enskild. Eventuell avkastning/vinst av enskild egendom blir enligt 7 kap 2 § sista stycket ÄktB, giftorättsgods om inget annat föreskrivits genom äktenskapsförord.

De kostnader som lagts på gemensamma renoveringar har ingen betydelse för bodelningen. Inte heller köpeskillingen påverkar bodelningens utgång.

Makarnas skulder ska ingå vid bodelning. Det gemensamma lånet för fastigheten ska således delas lika mellan parterna och dras från deras giftorättsgods enligt 11 kap 2 § ÄktB.

Utifrån de belopp som framkommit i frågan låter det inte, med utgångspunkten att parterna ska vara likställda efter bodelningen, rättvist att maken tar över hela lånet, eftersom att också detta banklån ska delas lika. Dock ska det poängteras att samtliga tillgångar, såsom t.ex. bankmedel, bilar etc., och skulder, också ska ingå i bodelningen. Likaså kan det spela in om någon make ska bo kvar i huset och om denne i så fall ska köpa ut den andra. Sammanfattningsvis kan det alltså finnas andra skäl som gör det rättvist att maken får ta över lånet.