Hej. Jag är sambo sen 2002. Jag flyttade till hans befintliga hus. Jag har 2 vuxna barn, min sambo har 3 vuxna barn. Min sambo ärvde ett fritidshus 2004 tillsammans med sin syster. Samma år köpte han ut henne och blev ensam ägare. 2009 flyttade vi till fritidshuset, permanent. Min sambo sålde sitt tidigare hus, och satte in i det nya. Men det har ju inte räckt till allt, utan det har ju vart gemensamt löpande också. Nu har vi börjat diskutera om vad som händer om min sambo går bort. Han står fortfarande som ensam ägare till huset. Kan han testamentera huset till mig? Har jag som sambo några juridiska rättigheter till huset?

Hej och tack för din fråga!  

Utgångspunkten i svensk lag är att sambor inte ärver varandra utan att det är din sambos barn som ärver i första hand. Det innebär att du har rätt till din del i bodelningen men det som blir din sambos del kommer att ärvas av hans barn.

Vid en bodelning är det, när det gäller samboförhållanden, endast gemensam bostad och bohag som ingår, se 3 § Sambolagen (SamboL). Den gemensamma bostaden måste dock ha köpts för gemensamt bruk för att ingå i bodelningen. I ert fall har din sambo ärvt bostaden vilket innebär att kravet på att den ska vara köpt för gemensamt bruk inte är uppfyllt. Att du har betalat lån och andra omkostnader ändrar tyvärr inte det. Det framgår dock inte om din sambo kan ha ärvt bostaden med någon slags intention att det skulle bli gemensam bostad (att det var syftet med arvet). I det fallet kan det vara så att den ingår i bodelningen.

Även om bostaden enligt regeln ovan inte ingår i en bodelning finns det vissa undantag till detta. För det första är bestämmelsen dispositiv, vilket innebär att parterna – du och din sambo – kan avtala bort regeln. Ni kan alltså avtala om att vissa saker inte ska ingå i bodelningen, se 9 § SamboL. Om ni således avtalar att bostaden inte ska ingå i bodelningen så kommer den inte att delas enligt sambolagen. Detta är endast meningsfullt att göra om din sambo överlåter en del eller hela huset till dig. I sådant fall skulle huset tillfalla dig om din sambo skulle gå bort. 

För det andra kan du även få ett slags övertagningsrätt om du har bäst rätt till bostaden, se 16 § SamboL. Det innebär att du mot att betala ersättning till dödsboet får bostaden. Bäst rätt skulle du möjligtvis kunna ha om du saknar egendom utanför den som ingår i bodelningen. Det här är något som du kan hävda vid en bodelning, och är egentligen ingen lösning på ert problem. 

För det tredje finns även möjligheten att testamentera bostaden. Om din sambo skriver ett testamente där han testamenterar bostaden till dig så kommer du att ärva den om han går bort, se 10 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) om formkrav. Hans barn kommer dock alltid ha rätt till sin laglott, vilket är hälften av deras arvslott (se 7 kap 1 § samt 7 kap 5 § ÄB). I ditt fall är barnens arvslott hela din sambos förmögenhet, deras laglott blir därför halva hans förmögenhet. I realiteten handlar det om hur stor din sambos förmögenhet är. Om din sambo i princip bara har huset i tillgång kommer barnen att ha rätt till halva huset. Har din sambo däremot andra tillgångar som överstiger husets värde har du rätt till hela huset.  

De två alternativ som vi rekommenderar är att ni antingen skriver ett samboavtal och att din sambo överlåter en del av eller hela huset, eller att din sambo författar ett testamente där du ärver bostaden. 

Vi rekommenderar oavsett att du tar kontakt med en jurist, eftersom det rör en stor summa pengar och vid en eventuell tvist är det alltid bäst att ha ett klart och tydligt avtal. Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!