Hej!

När min fasters man går bort, behöver jag bevaka min rätt till efterarv eller kommer detta ske med automatik, dvs. när det blir bouppteckning så kommer det att uppdagas att han har 2 avlägsna släktingar?

Återkoppling av Juristresursen:

Ja det skall mer eller mindre ske per automatik. Enligt 20 kapitlet 1 § Ärvdabalken (ÄB) är huvudregeln att: ”Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden” https://lagen.nu/1958:637

Vid denna bouppteckning skall alla dödsbodelägare (vilket ni är av de omständigheter du beskrivit) kallas enligt 20 kapitlet 2 § ÄB.