Hej, jag är sambo. Vi äger en villa 50% var. Vi ska nu separera. Jag flyttar till en lägenhet och sambon ska bo kvar. Min fråga är nu : banken låter inte sambo ta över eller köpa ut mina lån. Han vill då att vi skriver ett bodelningsavtal som säger att han har fullt betalningsansvar för lånen tills dess att dessa kan övertas. Ej genom utköp eller försäljning.
Om jag skriver på detta.. kan jag då alltså inte tvinga honom att sälja om 6 månader ? Och .. vad händer rent juridiskt om han inte betalar lånen? Är bodelningen “giltig” även om vi inte skickar in den till banken etc ? Och även om jag ändå står som ägare på bank/lagfart?

Hej och tack för din fråga!

Rent allmänt kan sägas att när någon annan ska betala av ett lån som du själv står på kan det bli många problem och det är därför något man bör undvika. Om din sambo inte skulle göra avbetalningar i tid är det bara du själv som får stå risken eftersom det är på dig lånet står. Det kan medföra betalningsanmärkningar, kronofogde, utmätning etc. Genom avtalet skulle du rent tekniskt sett ha rätten på din sida; att din sambo skulle betala av lånet. Gentemot din sambo skulle du ha regressrätt, alltså att du kan kräva honom på den del som han skulle ha betalt, 1 kap 2 § 2 st Skuldebrevslagen. En sådan process kan ta mer eller mindre tid och om din sambo inte har pengar att betala tillbaka till dig kan det ändå bli du själv som får stå för kostnaden, eftersom skulden fortfarande måste betalas.

Själva bodelningsavtalet är ett avtal som alla andra och därför giltigt er emellan oavsett om ni skickar in det till banken eller inte, 1 kap 1 § 1 st Avtalslagen. Lånet som står på dig är fortfarande din skyldighet att betala av och att banken tagit del av ert avtal ändrar inte det. Om din sambo inte gör avbetalningar i rätt tid är det alltså ändå du som får stå risken, oavsett om banken känner till att det är din sambo som ska betala.  

Om man äger en fastighet tillsammans med någon annan, så kallat samägande, så kan inte en part utan den andres samtycke försälja fastigheten, 2 § Samägandelagen. Det finns möjligheter i Samägandelagen att genom tingsrätt/god man få till stånd en försäljning vid vissa omständigheter men det är både tidskrävande och kan bli dyrt, , 3 § Samägandelagen

Ett alternativ som skulle säkra din rätt gentemot banken är att du själv betalar av lånet för att sedan få den summan av din sambo varje gång du betalar. Då kan du vara säker på att du inte hamnar i några av problemen vi nämnde ovan. Om din sambo inte skulle betala dig kvarstår risken med att du kan få stå kostnaden men då är det mellan dig och din sambo utan bankens inblandning. Det kan regleras genom ett utförligt bodelningsavtal som bland annat reglerar hur och när han ska betala, vad som händer om betalning inte sker, hur ni ska lösa en eventuell tvist. Vi rekommenderar er att ta hjälp av verksamma jurister för att få till ett avtal som täcker in alla tänkbara situationer och hur dem ska lösas på ett billigt och effektivt sätt.