Hej!
Vår granne har massa träd precis på sin tomtgräns intill vår, grenar hänger över på vår tomt, men det är inget problem. Problemet är att det kommer ett hundratal fåglar varje kväll och sätter sig i träden, de skiter på vår tomt och våra bilar plus att de skräpar ner. Finns det någonting vi kan
göra?

 

Hej och tack för din fråga!

Du har frågat om det finns något du kan göra åt de fåglar som skräpar ner på din tomt. Fåglarna sitter i grannens träd precis vid tomtgränsen.

Hur din fråga ska besvaras beror till viss del på om din granne äger fastigheten eller bara hyr den. Vad som gäller om din granne hyr fastigheten kommer vi till senare. Vi börjar med att gå igenom vad som gäller om han eller hon äger sin fastighet.

Eftersom det i ditt fall rör sig om två angränsande fastigheter blir jordabalkens (1970:994, förkortas JB) regler om fastigheter aktuella att undersöka. Det följer av 1 kap 1 § JB. Bestämmelserna i 3 kap 1 § JB och 3 kap 2 § JB kan ge dig vissa rättigheter gentemot din granne. Enligt 1 § måste din granne ta skälig hänsyn till sina grannar när han eller hon nyttjar sin fastighet. Det skulle kunna hävdas att din granne inte tar hänsyn till er genom att inte göra något åt fåglarna som skräpar ner på er tomt. Enligt 2 § så har du som fastighetsägare rätt att kapa grenar som hänger över på din tomt om grenarna medför en olägenhet för dig som granne. Det är möjligt att påstå att grenarna som hänger över på er tomt medför en olägenhet för er eftersom fåglarna sitter i grenarna och skräpar ner på er tomt. I första hand har dock din granne rätt att kapa grenarna på egen hand. Det är också bäst för grannsämjan om du pratar med din granne om att eventuellt kapa grenarna för att minimera fåglarnas nedskräpning.

Om man anser att fåglarna utgör ett stort besvär för dig som granne, och det inte räcker med att kapa grenarna för att nedskräpningen ska upphöra, skulle man kunna hävda att det enligt 3 kap 1 § JB finns en skyldighet för din granne att hugga ner träden. Det är dock en svår bedömning om din granne har en skyldighet att hugga ner träden. Hänsyn måste tas till det besvär det skulle innebära att hugga ner träden, t.ex. hur mycket det skulle kosta och hur det skulle påverka värdet på din grannes fastighet. Kostnaderna och besvären för din granne ska sedan vägas mot hur pass stort problem fåglarna är för dig. Om kostnaderna och besvären för din granne är alltför stora i jämförelse med hur mycket problem fåglarna orsakar för dig så har inte din granne en skyldighet att hugga ner träden. Prata med din granne, kanske kan komma överens om någonting, t.ex. att dela på kostnaderna.

Vi går nu över till frågan om vad som gäller enligt 3 kap 1 § och 3 kap 2 § JB om din granne hyr sin fastighet. Om din granne hyr sin fastighet är det inte säkert att det är din granne som har en skyldighet att hugga ner träden eller kapa grenarna. Det är inte heller säkert att han eller hon har en rätt att göra det. Det är i så fall bäst att ta det säkra före det osäkra och istället uppmana den som äger din grannes fastighet att göra något åt träden.