Min son har fått böter på 2000: – pga. en trafikförseelse i mars-15. Han stannade vid en fyrvägskorsning. Bilen framför började köra, tvärbromsade varmed min son körde in i hans dragkrok. De gick ut och samtalade och då det inte fanns skador på någon av fordonen så skiljdes de i samförstånd. För en vecka sedan blev min son uppringd av polisen som meddelade att föraren hade polisanmält händelsen. Under hela processen har han inte fått reda på detta! Idag meddelade polisen via telefon att han dömts till böter på 2000: -. Hur kan detta vara möjligt – utan skador, utan vittnen? De skiljdes i samförstånd. Att bestrida i nuläget – kan det ge honom några nackdelar förutom de fördelar att han kanske blir av med böterna? Får utredande polis vägra ett personligt möte med den anklagade/dömde?

 

 

 

Hej, och tack för din fråga!

Som vi förstår det verkar det handla om en bot på grund av vårdslöshet i trafiken, 1§ 1st. Lag om straff för vissa trafikbrott. Det har alltså inte med själva skadan, eller som i ert fall frånvaro av skada, att göra. Ni kan överklaga beslutet; om det gäller ett strafföreläggande görs det skriftligen till den åklagarkammare som utfärdat beslutet. Den informationen bör finnas på strafföreläggandet, med ett ärendenummer som ska tillhandahållas. Ett krav för att strafföreläggande ska tilltas är att ni har erkänt brottet och genom att er son berättat sin version kan det ha uppfyllts. Utan att veta mer kan vi inte ge en närmare återkoppling kring just det.

 

Eftersom din son varit i kontakt med polis och genom telefonförhöret berättat sin version, varefter åklagare tagit ett beslut, kan polisen anse att ett personligt möte inte längre är nödvändigt. Det medför att polisen inte längre kan göra något genom ett personligt möte och ett sådant ses därför som onödigt. Att ha ett personligt möte med alla skulle bli väldigt dyrt och tidskrävande, därför är det inte ovanligt att endast använda sig av telefonsamtal eller liknande vid mindre ärenden som detta.

 

För att få ändring krävs ett överklagande, enligt ovan beskriva metod. Som din fråga antyder kan det finnas nackdelar med detta; det kan bli dyrt med en sådan process. Utöver själva kostnaden kan det även ta tid att överklaga. Om ni anser att det trots det är värt att överklaga hänvisar vi er till den länk som förekommit i tidigare mail (här) där ni får mer information om hur ni ska gå till väga.