Var kan man läsa att den genomsnittliga arbetstiden och ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen baseras bara på hela månader (de 12 senaste före arbetslöshet)? Varför räknas det inte att man jobbat heltid de senaste tolv månaderna från ex. 13 okt 2014 t.o.m. 12 okt 2015, alltså två brutna månader? Jag menar varför kan man inte räkna bakåt 12 månader från den dagen man blev arbetslös, om man nu som i mitt fall endast haft en 12 månaders anställning med start mitt i en månad?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Eftersom dina frågor rör regler om vilka krav och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsförsäkring tillämpas lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring enligt 4 § lag om arbetslöshetsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstbaserad ersättning, 6 § lag om arbetslöshetsförsäkring. Inkomstbortfallsförsäkringen regleras i 7 § lag om arbetslöshetsförsäkring som hänvisar till ett antal villkor som skall uppfyllas. Dessa villkor kallas för arbetsvillkor och det är just dessa du nämner i din fråga till oss. Du hittar villkoren i 12-14 §§ lag om arbetslöshetsförsäkring. Uppfylls inte villkoren faller man tillbaka på grundförsäkringen och får alltså inte ut någon inkomstbortfallsförsäkring.

 

12 § lag om arbetslöshetsförsäkring står det att man under en ramtid av tolv månader före arbetslöshetens inträde ska ha uppfyllt villkoren. Ramtiden regleras i 15 a § lag om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelsen ger att de tolv månader som närmast föregått den månad då den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen utgör ramtiden. Om du till exempel anmäler dig som arbetslös hos arbetsförmedlingen 12 oktober 2015 börjar ramtiden i september månad 2015 och beaktar 12 månader bakåt i tiden. Ramtiden utgör då perioden september 2014 – september 2015.