Hej! Jag driver ett leksaksföretag i aktiebolagsform. En del kunder har inte betalat och vi har på alla sätt försökt att hjälpa dem genom att försöka kontakta dem på mail, telefon, sms, snigelpost, inkasso, gett dem valet att dela upp betalningen men många av dem har inte ens velat svara på mail, telefonsamtal, sms, inkassobrev. Vi tror att de har från första början lurat oss genom att säga till oss att betalningen inte fungerar på vår webbshop för att sedan få oss att skicka med faktura och sedan inte betala. Går det att polisanmäla dem för bedrägeri?

Hej och tack för din fråga!

För att någon ska dömas för bedrägeri krävs enligt 9 kap 1 § Brottsbalken att fyra kriterier är uppfyllda:

Det måste finnas ett vilseledande som förmår den vilseledde till handling eller underlåtenhet som

leder till skada för den vilseledde och

vinning för den som vilselett. Dessutom ska

den som vilseleder ha haft uppsåt att vilseleda. 

I din situation skulle detta kunna bestå i att kunderna genom att hävda att betalningsfunktionen på hemsidan inte fungerade på så vis förmått dig att skicka varorna med faktura istället. När de inte betalade fakturan så innebar det skada för dig och vinning för kunderna. Det som måste bevisas är dels att hemsidan faktiskt fungerade vid tidpunkten för deras köp samt att kunderna hade uppsåt (var medvetna) att vilseleda/lura dig. Vi tror att det kan bli svårt att bevisa detta men att det samtidigt inte skadar att polisanmäla händelserna men risken finns att ärendet läggs ned. 

För att driva in de pengar du inte fått av kunderna kan ett nästa steg efter inkasso vara att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att driva in betalning och regleras i Lagen om betalningsföreläggande. För mer information om hur du ansöker läs HÄR.