Hej!

Jag driver ett försäljningsföretag. En del kunder har inte betalat och vi har på alla sätt försökt att hjälpa dem genom att försöka kontakta dem på mail, telefon, sms, post, inkasso, erbjudit valet att dela upp betalningen men många har inte svarat. Vi tror att de har lurat oss genom att säga att betalningen inte fungerar på vår webbshop för att sedan få oss att skicka faktura som inte har betalats. Går det att polisanmäla dem för bedrägeri???

 

Hej och tack för din fråga!

För att någon ska dömas för bedrägeri krävs enligt 9 kap 1 § Brottsbalken (BrB) att fyra kriterier är uppfyllda:

  1. Det måste finnas ett vilseledande som förmår den vilseledde till handling eller underlåtenhet som
  2. leder till skada för den vilseledde och
  3. vinning för den som vilselett. Dessutom ska
  4. den som vilseleder ha haft uppsåt att vilseleda.

I din situation skulle detta kunna bestå i att kunderna genom att hävda att betalningsfunktionen på hemsidan inte fungerade på så vis förmått dig att skicka varorna med faktura istället. När de inte betalade fakturan så innebar det skada för dig och vinning för kunderna. Det som måste bevisas är dels att hemsidan faktiskt fungerade vid tidpunkten för deras köp samt att kunderna hade uppsåt (var medvetna) att vilseleda/lura dig. Vi tror att det kan bli svårt att bevisa detta, men att det samtidigt inte skadar att polisanmäla händelserna. Risken finns att ärendet läggs ned.

För att driva in de pengar du inte fått av kunderna kan ett nästa steg efter inkasso vara att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att driva in betalning och regleras i lagen om betalningsföreläggande. För mer information om hur du ansöker läs HÄR.