Hej!

Jag skriver för min kompis räkning; vad ska han göra? Han har kontaktat familjerätten, socialen men ingen kan hjälpa honom. Han har en dotter på 16 månader och mamman förbjuder honom att träffa barnet. Han har försökt med samarbetssamtal med hjälp av familjerätten men vill inte ha samtal. Han ringde socialen men de kunde inte hjälpa honom heller, han anvisades att skaffa en advokat istället men han har inte råd med en sån dyr kostnad.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller din fråga så kan vi börja med att säga att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det bland annat fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Som vi tolkar dig så verkar barnet bo med sin mamma men enligt lag så ska barnet ha rätt till umgänge även med den föräldern som barnet inte bor med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med så lång som möjligt tillgodoses. I ditt fall så kan det alltså framhållas att även mamman ska ansvara för att umgänget kan komma till stånd.

I första hand kan sägas att föräldrarna själva bör lösa umgängesfrågan exempelvis genom samarbetssamtal. Vad vi förstår av din fråga verkar det som att ni redan har försökt med detta utan någon framgång. Möjligen kan pappan försöka få till nya samarbetssamtal och påtala den lagstadgade innebörden av barnets bästa som vi angett ovan. På så sätt kanske en lösning kan nås utan att behöva anlita advokat.

Ett annat alternativ vilket som kan vara aktuellt är att be socialnämnden i kommunen utse en särskild person – så kallad ”kontaktperson”. Denne kan i sin tur hjälpa föräldrarna att komma överens. Detta kräver dock att vårdnadshavaren samtycker till att utse en sådan kontaktperson.

Som sista alternativ får umgängesfrågan avgöras genom domstolens beslut. I sådant fall får vardera part som huvudregel bära sin egen rättegångskostnad. Beroende på målets karaktär så kan dessa kostnader såklart bli höga – dock kan det vara så att hemförsäkringen täcker kostnaderna till viss del.  Det kan därför vara ett bra alternativ att höra med sitt försäkringsbolag om omfattningen av försäkringsskyddet.

Vi kan inte på något sätt förutse hur rätten kan komma att bedöma detta fall om pappan väljer att gå till domstol. Däremot kan allmänt nämnas att umgängesrätten till bägge föräldrarna i varje fall väger tungt i bedömningen. Emellertid vägs även ett antal andra faktorer in i bedömningen.