JR på plats: Har lånat ut pengar till sin son för att delfinansiera topplån på sommarstuga. Vill ha en bra skriftlig mall på ett avtal för skulden. Det finns ingen säkerhet för skulden.

 

 

Hej och tack för din fråga!
Ett låneavtal benämns på fackspråk som ett skuldebrev. Det finns många olika sätt att utforma ett sådant då det är ett avtal där parterna med stor frihet själva kan avgöra vad som skall ingå i avtalet. Det finns inte heller några direkta formkrav, dvs själva utformningen av avtalet är inte reglerat i lag. Dock så finns Lagen om skuldebrev som fungerar som en utfyllnad till de avtalsvillkor som ni själva kommer överens om. Skuldebrevslagen är vad man kallar dispositiv vilket betyder att de avtalsvillkor som ni väljer att avtala om går före en bestämmelse i lagen som reglerar samma sak.

Några punkter som brukar finnas med är följande:

– Namn på långivare (borgenär) och låntagare (gäldenär) samt tillhörande underskrift.

– Lånebelopp

– Ränta på lånebeloppet samt ev. dröjsmålsränta vid utebliven betalning.

– Amorteringskrav

– Löptid på lånet

I er fråga som vi har tagit del av har du dock inte angett några sådana villkor och det är naturligtvis även fritt att inte avtala om t. ex ränta och avbetalning.

Det finns mallar på skuldebrev ställt till utfärdaren. Det står dig fritt att använda avtalet men vi kan inte ansvara för att det kan anses heltäckande eller passa dina specifika förhållanden. Det är enbart en mall som kan användas och sedan fyllas ut med de villkor som passar för er situation.