Hej. Min man har visst “samlat på sig” spelskulder på ca 600 000 kr. Nu vill han baka in 230 000 i vårt huslån och att jag ska sätta resten av lånen i mitt namn eftersom han inte har någon kreditvärdighet. Detta känns olustigt och jag undrar; om jag gör detta, hur kan jag skydda mig själv och inte bli betalningsskyldig för hans lån om de står i mitt namn? Kan vi skriva ett papper mellan oss där detta står som är lagligt bindande?

Hej och tack för din fråga!

Om du tar lånet på resterande 370 000 kr gemensamt ihop med din man så är ni solidariskt betalningsskyldiga för lånet,2 § 1 st Skuldebrevslagen (SkbrL). Detta innebär att banken som lånar er pengarna kan kräva vem som helst av er på hela beloppet, i det fall ni inte sköter era avbetalningar. Om du har blivit krävd på hela beloppet så har du en så kallad regressrätt och kan kräva den andra låntagaren på dennes andel av skulden som du fått ”lägga ut” för denne, 2 § 2 st SkbrL. Tar du ett gemensamt lån med en annan person så kommer du dock få stå för din halva av skulden.

 

Tar du lånet helt själv så är det du som är motpart i förhållande till banken. Det är alltså bara dig som banken kommer vända sig mot och kräva på hela beloppet om avbetalningarna inte sköts. 1 § SkbrL. Tar du lånet själv så kan du sedan skriva ett skuldebrev ihop med din man och låna ut beloppet till honom så att han kan betala sina spelskulder. Detta är bindande för honom och du har då laglig rätt att kräva tillbaka pengarna från honom, 1 § SkbrL. Detta är ju ett sätt att skydda dig på men det är i praktiken bara till hjälp om din man faktiskt har pengar att betala ditt krav med, vilket inte verkar vara fallet.

Du skulle också kunna gå i borgen för din man i samband med att han tar lånet själv. Att någon ställer upp som borgensman är en säkerhet som banker brukar acceptera när någon inte är kreditvärdig nog själv (beroende på summan man vill låna och borgensmannens egna kreditvärdighet). Det finns en slags borgen som heter enkel borgen som innebär att banken måste kräva din man i första hand och först när man uttömt alla sätt att få betalt av honom kan banken vända sig mot dig med krav på det han inte kan betala, 10 kap 8 § Handelsbalken (HB). Tyvärr kräver nästan alltid banker att man använder sig av proprieborgen istället. Proprieborgen innebär att du har ett solidariskt betalningsansvar och att banken kan kräva dig på hela beloppet direkt, 10 kap 9 § HB. Även här har du en regressrätt och kan kräva din man på det belopp du behövt ”lägga ut” för honom, detta eftersom det är din mans skuld du betalat och inte din egen. Med detta alternativ så har du en regressrätt redan genom det avtal där du går i borgen för din mans lån från banken. Det behövs alltså inte något ytterligare avtal eller skuldebrev än det ni ordnar hos banken.

Du vill i ditt fall skydda dig själv och helst inte bli betalningsskyldig för ett lån som tas för din mans skull. Tyvärr så är det så att banken behöver ha en säkerhet, t.ex. en kreditvärdig person som står som betalningsskyldig för ett lån, för att den ska ha förtroende nog att låna ut pengarna. Annars så kommer banken inte låna ut några pengar. Om avbetalningarna på lånet inte sköts så kommer alltså banken kunna kräva dig på hela beloppet. Proprieborgen är sannolikt det minst dåliga alternativet. Om du går i borgen så är du i någon mån skyddad genom din regressrätt som gör att du av din man kan kräva hela det belopp som banken har krävt av dig. Detta skydd är dock inte till någon hjälp om din man inte har några pengar du kan kräva av honom, vilket ju i alla fall för närvarande är fallet för dig.

Sammanfattningsvis så kommer du alltså inte kunna hjälpa honom att kunna ta ett lån utan att själv ådra dig betalningsskyldighet för detta.

Vad gäller huslånet krävs såklart ditt samtycke för att han skall få ”baka in” 230 000 i det, 7 kap 5 § 2 p Äktenskapsbalken. Väl ”inbakat” så står huset som säkerhet för lånet och kan i värsta fall tas i beslag om lånet inte betalas tillbaka.

 

Med tanke på de stora summorna det handlar om så vill vi avsluta med att råda dig att även ta hjälp av professionell juridisk rådgivning. De flesta kommuner erbjuder också skuldrådgivning som vi rekommenderar att din man vänder sig till.