Hej! Jag tänker utföra ett extra arbete, ett engångsuppdrag och undrar vad jag ska tänka på. Är för övrigt kommunanställd och har ingen egen firma. Hur ett avtal ska se ut? Vem betalar arbetsgivaravgifter? Hur snabbt efter avslutat uppdrag ska arbetsgivare betala ersättning? Hur skyddar jag mig att de överhuvudtaget betalar? Det är ett litet företag med liten omsättning.
 

Hej och tack för er fråga!

Som vi har tolkat din fråga undrar du hur ett så kallat uppdragsavtal ska se ut.

Ett uppdragsavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare (i ditt fall är detta du) och en uppdragsgivare. Det utmärkande är att avtalet går ut på att prestera ett visst arbete eller ett visst resultat. Utmärkande för ett anställningsavtal är däremot att den anställde fortlöpande ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande. Arbetsrättslig lagstiftning såsom lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen är bara tillämplig i anställningsförhållanden. Uppdragsavtal omfattas alltså inte av dessa regler, vilket kan vara viktigt att komma ihåg.

Det finns inga regler som bestämmer hur ett uppdragsavtal ska se ut och det finns inte heller något krav på att ett avtal måste vara skriftligt. Att inte få ner ett avtal på papper kan emellertid medföra stora risker och är därför inte att rekommendera. Hur avtalet lämpligen ska utformas beror på vad det är för sorts uppdrag, vilken bransch uppdragstagaren är verksam i, hur länge uppdragsförhållandet är tänkt att fortgå m.m. Mitt råd till dig är att kontakta en verksam jurist som kan hjälpa dig att utforma ett avtal som passar just din situation. Eftersom du och uppdragsgivaren själva förfogar över hur avtalet ska utformas kan ni tillsammans bestämma när ersättningen ska betalas ut. Om ni bestämmer att ersättning till en viss summa ska betalas ut ett visst datum utgör det avtalsbrott om uppdragsgivaren inte betalar. I sådana fall kan uppdragsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Vad gäller arbetsgivaravgifter kan den som bedriver näringsverksamhet vara godkänd för en så kallad F-skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar in sina skatter och socialavgifter. Eftersom du inte har någon enskild firma och som jag förstår det inte planerar att mer varaktigt bedriva någon verksamhet uppfyller du inte kraven för F-skattsedel. Om en uppdragstagare inte har F-skattsedel är det istället den som betalar ut arbetsersättning som ska innehålla skatt och dessutom betala arbetsgivaravgifter (alltså uppdragsgivaren).