Hej! Gjorde ett muntligt avtal med ett telebolag. Ljudinspelningen gällde som avtal. Jag blev lovad att det inte skulle kosta mig någonting att byta till annan operatör. Fick efter mycket krångel till sist det inspelade avtalet detta efter en räkning från tidigare operatör på 25000 kronor (tjugofemtusen ). Med omgående betalning, annars inkasso. Ingen på det företag som jag gjorde avtalet med svarar då jag försöker nå dem både muntligt och skriftligt? Vad gör jag?

 

Hej , och tack för din fråga!

 

Ett avtal som har ingåtts muntligen är bindande för båda parter enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Det krävs även att personen som du pratade med hade behörighet att ingå avtal för operatörsbolagets räkning. Denna regel stadgas i 10 § avtalslagen. Förutsatt att personen hade behörighet är det ni avtalat om bindande för er båda. Det innebär att det prislöfte man fått av en säljare går före vad som förekommer i eventuellt avtal eller prislista. Däremot är det upp till konsumenten att bevisa muntliga löften.

 

Om den tidigare operatören trots löftet skickar ut en felaktig faktura bör man som första steg kontakta operatören och bestrida fakturan. Detta kan till exempel göras genom ett mejl där du anger ditt namn, adress, telefonnummer och e-post samt nummer, belopp och datum på fakturan. Även anledningen till varför man inte betalar bör uppges.
Om ärendet går vidare till inkasso ska även deras betalningskrav bestridas. Detta kan du göra på samma sätt men tänk på att du då ska skicka bestridandet till inkassoföretaget. På liknande sätt blir det om inkassoföretaget lämnar över saken till Kronofogden, d.v.s. du ska skicka bestridandet till Kronofogden. Det som är viktigt att komma ihåg är att bestrida alla krav man får, annars riskerar man att få en betalningsanmärkning. Tänk även på att spara kopior av dina bestridanden eftersom de kan fungera som bevis.

 

Det finns även en möjlighet att gå vidare till domstol. Man får då skicka in en stämningsansökan till domstolen och ta deras hjälp för att lösa tvisten. Eftersom det omtvistade beloppet är 25 000 kr kommer man få betala en ansökningsavgift på 2800 kr. Det man får tänka på gällande detta är att det blir en process och att det kan ta lång tid innan man får en dom.

 

Om du vill ha ytterligare information eller hjälp med att bestrida fakturan eller betalningskraven kan du vända dig till konsumentvägledningen på din kommun. Utöver detta finns mycket information på nätet som man kan använda sig av. Bland annat kan vi hänvisa till Allmänna reklamationsnämndens hemsida http://www.arn.se/, Hallå Konsuments hemsida http://www.hallakonsument.se/ och Telekområdgivarnas hemsidahttps://telekomradgivarna.se/.