Hej!

Jag sökte hjälp för bl a social fobi på studenthälsovården genom att fylla i ett kontaktformulär på deras hemsida. Jag beskrev då i korthet mina problem och undrade om jag kunde få någon hjälp. Då jag pga mina problem har svårt med att svara i telefonen i perioder och normalt sett inte lyssnar av min telefonsvarare svarade jag inte heller denna gång då det dagen därpå ringde från ett för mig okänt nummer. Inte heller lyssnade jag av min telefonsvarare.

En vecka senare dimper det från studenthälsovården och deras psykolog ner ett brev med en uppmaning att betala xx kr för uteblivet besök?! Jag hade verkligen ingen aning om att jag öht hade en tid inbokad, än mindre hade jag bekräftat denna! Jag undrar nu bara om det kan vara så att jag trots omständigheterna är tvungen att betala? Väldigt underligt att man uppenbarligen kan kommunicera brevledes då man snabbt skickar kravbrev men i övrigt inte verkar vilja ta kontakt per mail eller brevledes för att t ex föreslå en besökstid? Hjälp mig att bringa klarhet i detta! Tack!

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Först vill vi beklaga den situation som du hamnat i. Vad gäller din fråga, avseende om Studenthälsovården har rätt att kräva en avgift från dig på grund av uteblivet besök, är det helt beroende av vad som är avtalat mellan dig och studenthälsovården, dvs. vilka villkor du godkänt då du fyllt i formuläret via deras hemsida. I liknande formulär krävs det ofta att man för att gå vidare med ärendet, måste godkänna företagets villkor. Då vi inte vet vad som står i detta formulär kan vi inte uttala oss om vad du juridiskt sett är bunden till. Ofta är dock ett villkor att man betalar en avgift för uteblivet besök. Om så skulle vara fallet, att endast genom ett telefonsamtal, kunna kräva dig på en avgift för uteblivet besök, finns det goda grunder för jämkning. Om du har möjlighet kan du gärna bifoga formuläret till oss så kan vi göra en närmare bedömning.

Vad gäller studenthälsovårdens handläggning av just ditt ärende kan vi inte annat än beklaga att dem inte tagit hänsyn till dina behov. Men rent juridiskt sett finns det inget att göra. Man kan visserligen uppmärksamma att dem har en serviceskyldighet och det kan ifrågasättas om dem levt upp till dessa krav. Å andra sidan har dem förmodligen kontaktat dig, men kanske inte på mest önskvärt vis.